I Visio 2010 och 2013 finns inte vissa former och stenciler i produkten

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Introduktion

Efter varje version av Microsoft Visio utvärderar vi den uppsättning former som ingår i Visio. Sedan gör vi tillägg, ersättningar och borttagningar, baserat på användningsdata i de olika formerna, tillsammans med feedback från kunder om formerna. För Microsoft Visio 2010 har följande stenciler tagits bort:

  • ROOM

  • Jackson

  • ORM

  • Express-G

Om du vill ladda ned dessa stenciler går du till Microsoft Download Center:

Programvaru- och databasformer för Microsoft Visio