Så här sammanfogar du flera Word-dokument

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Du kan kopiera och klistra in separata Microsoft Word-dokument för att kombinera korta dokument eller sammanfoga dem om de är långa.

Anteckning

Den här metoden gäller både för Word 2010 och Word 2007. Formatet kanske inte förblir detsamma när du sammanfogar dokument.

 1. Klicka på fliken Infoga.

  Skärmbild av fliken Infoga

 2. Klicka på Objekt och sedan på Text från fil från den nedrullningsbara menyn

  Skärmbild på alternativet Text från fil.

 3. Välj filerna som ska sammanfogas in i det aktuella dokumentet. Tryck och håll ned Ctrl för att välja fler än ett dokument.

  Anteckning

  Dokument sammanfogas i den ordning de visas i fillistan. Markera och infoga varje fil individuellt om du vill använda en annan ordning.

  Skärmbild på infoga fil

Mer information finns i Forumet.