Felsöka utskriftsfel i Word för Office 365 på Windows 10

I den här artikeln beskrivs hur du diagnostiserar och löser problem som uppstår när du inte kan skriva ut ett Microsoft Word för Office 365-dokument i Windows 10.

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Anteckning

Information om hur du felsöker tidigare versioner av Word finns i Felsöka utskriftsfel i Word.

Snabb upplösning

Försök med följande alternativ för att fastställa grundorsaken till ditt problem med Word. Markera bilden till vänster eller alternativrubriken för att se mer detaljerade instruktioner om det alternativet.

Anteckning

Innan du börjar kontrollerar du att Windows är uppdaterat och provar sedan att skriva ut igen.

Alternativ 1

**Testa utskrift i andra dokument**
 1. Öppna ett nytt tomt dokument.
 2. Skriv följande text: **=slump(10)**.
 3. Tryck på Retur.
 4. Försök att skriva ut igen.

Alternativ 2

**Testa utskrift i andra program: WordPad**
 1. Öppna WordPad.
 2. Skriv Det här är ett **test i ett nytt dokument.**
 3. Välj **Skriv ut** på **Arkiv**-menyn.
 4. Klicka på **OK** eller **Skriv ut** för att skriva ut filen.

Alternativ 3

**Reparera Word-programfilerna**
 1. Stäng alla Office-program.
 2. Välj **Start** och skriv sedan lägg **till**.
 3. Välj **Lägg till eller ta bort program.**
 4. Under **Program & funktioner** väljer du Microsoft Office **Word.**
 5. Välj **Ändra**.
 6. Välj **Onlinereparation** och följ sedan instruktionerna för att reparera programmen.

Alternativ 4

**Testa om det finns problem i Windows**
 1. Ta bort all media (USB-enhet, DVD, CD) från datorn.
 2. Välj **Start**, välj **av/på-knappen** och välj sedan Starta **om**.
 3. Håll ned **F8-tangenten** medan datorn startas om.
 4. På skärmen **Avancerade startalternativ** väljer du **Felsäkert läge** och trycker sedan på Retur.
 5. Logga in på datorn med administrativa autentiseringsuppgifter.
 6. Försök skriva ut igen.

Alternativ 5

**Testa utskrift med olika skrivardrivrutiner**
 1. Välj **Start** > **Inställningar**.
 2. Välj **Enheter** > **Skrivare & skannrar**.
 3. Klicka på **Lägg till en skrivare eller skanner**.
 4. Välj **Skrivaren jag ville använda finns inte med i listan.**
 5. På skärmen **Hitta en skrivare efter andra alternativ** väljer du Lägg till en lokal skrivare eller **nätverksskrivare med manuella inställningar.** Välj **Nästa**.
 6. Kontrollera att kryssrutan **Använd en befintlig port** är markerad och ändra sedan listalternativet till **Arkiv: (Skriv till fil)**.
 7. Välj **Nästa**.
 8. Under Tillverkare väljer du **Allmänt**.
 9. Under **Skrivare** väljer du **Allmän/Endast text** och sedan **Nästa.**
 10. På skärmen **Ange ett skrivarnamn** låter du namnet vara **Allmänt/Endast text** och väljer **Nästa.**
 11. På skärmen **Skrivardelning** väljer du **Dela den här skrivaren så att andra i nätverket kan hitta och använda den.**
 12. Lämna standardnamnet **Dela** och välj **Nästa.**
 13. Välj **Slutför**.
 14. När drivrutinsinstallationen är klar öppnar du ett dokument i Word.
 15. Välj **Filutskrift.** >
 16. Välj **Allmänt/Endast text Skriv** > **ut.**
 17. Ändra platsen till **Mina dokument** och ge filen namnet **Test.prn**
 18. Välj **OK**.

Mer information

Följande är exempel på utskriftsfel:

 • Du får felmeddelanden och andra meddelanden när du försöker skriva ut en fil.
 • Skrivaren svarar inte.
 • Filer skrivs ut som meningslösa symboler.

Anteckning

Den här artikeln beskriver inte problem med skrivarens utskrift, till exempel problem med att placera kuvert på rätt plats, grafik som saknas och felaktiga sidnummer.

Om du vill lösa ett utskriftsfel i Word måste du fastställa orsaken. Orsaker passar vanligtvis in i någon av följande kategorier:

 • Skadade dokument eller skadat innehåll i dokument.
 • Själva Word-programmet.
 • Skrivardrivrutinen.
 • Windows-operativsystemet.
 • Anslutning eller maskinvara.

Detaljerad vy över alternativen

I följande avsnitt finns mer detaljerade beskrivningar av dessa alternativ.

Alternativ 1: Testa utskrift av andra dokument

Skadade dokument eller dokument som innehåller skadade bilder eller skadade teckensnitt kan orsaka utskriftsfel i Word. Innan du installerar om drivrutiner eller programvara testar du Word-programmets möjlighet att skriva ut. Följ instruktionerna nedan.

 1. Öppna ett nytt tomt dokument i Word.

 2. På den första raden i dokumentet skriver du följande text: =slump(10) och trycker sedan på Retur.

  Anteckning

  Detta infogar 10 paragrafer med exempeltexter.

 3. Försök att skriva ut dokumentet.

 4. Om dokumentet skrivs ut bör du ändra till ett annat teckensnitt eller infogat ClipArt, en tabell eller ett ritobjekt.

 • Så här ändrar du teckensnitt:
  1. Markera en del av exempeltexten.
  2. Start-menyn använder du rutan Teckensnitt för att välja ett annat teckensnitt.
 • Så här infogar du ClipArt:
  1. Välj fliken Infoga och välj sedan Onlinebilder.
  2. Skriv valfri term i sökrutan och tryck sedan på Retur eller välj Sök.
  3. Markera en av bilderna och välj sedan Infoga.
  4. Stäng åtgärdsfönstret.
 • Gör så här för att infoga en tabell:
  1. Välj Infoga, välj Tabell och välj sedan Lägg till en tabell.
  2. Välj antalet kolumner och rader som du vill använda och klicka sedan på OK.
 • Så här infogar du ett ritobjekt:
  1. Klicka på Infoga och välj sedan Former.
  2. Välj någon av formerna.
  3. Klicka och dra markören över dokumentet för att infoga figuren.
 1. Testa utskriftsfunktionen igen.

Om testerna lyckas eller misslyckas visar om Word kan skriva ut funktionellt. Dessa tester kan också ge dig ledtrådar om vissa teckensnitt eller grafik som Word inte kan skriva ut.

Om du inte får några fel i testdokumentet men fortfarande inte kan skriva ut det ursprungliga dokumentet kan det ursprungliga dokumentet ha skadats. Det kan vara sant även om du kan skriva ut samma dokument på en annan dator. Det beror på att symptom på filskador på vissa datorer kanske inte visas på andra datorer.

Mer information om hur du felsöker skadade Word-dokument finns i Felsöka skadade Word-dokument.

Om Word inte kan skriva ut alls, eller om Word inte kan skriva ut ett visst teckensnitt eller en viss typ av grafik, går du till nästa alternativ.

Alternativ 2: Testa utskrift i andra program

Utskriftsproblemets omfattning kan avslöja orsaken. Vissa utskriftsproblem påverkar till exempel bara Word, medan andra utskriftsproblem påverkar flera eller alla Windows-baserade program.

Följande tester kan hjälpa till att avgöra om det här problemet innebär andra program än Word.

Testa i WordPad

 1. Välj Start, skriv ord och välj sedan WordPad.

 2. Skriv Det här är ett test i det tomma WordPad-dokumentet.

 3. Välj Arkiv-menyn > Skriv > ut.

  Anteckning

  Kontrollera att skrivaren är vald. Om skrivaren inte finns med i listan väljer du Sök efter skrivare i dialogrutan Skriv ut och lägger till skrivaren.

 4. Klicka på OK eller Skriv ut för att skriva ut filen.

Om du i "Steg 3: Testa utskrift i andra dokument" upptäckte att utskriftsproblemet endast uppstår för vissa teckensnitt eller vissa grafikbilder, kan du försöka återskapa problemet i WordPad. Det gör du genom att använda samma teckensnitt eller infoga samma typ av bild. (Om du vill välja ett annat teckensnitt i WordPad använder du samma metod som du använde i Word.) Försök sedan att skriva ut samma dokument igen.

Så här infogar du en bild i WordPad:

 1. Välj Infoga objekt på fliken Start.
 2. Använd en eller båda av följande metoder:
 • Om du vill skapa en bild väljer du Skapa ny och väljer sedan en av objekttyperna i listan. Klicka till exempel på Paintbrush-bild för att skapa en testbitmapp i Microsoft Paint-programmet.
 • Om du vill infoga en bild från en fil väljer du Skapa från fil och sedan Bläddra för att välja filen.

Testa utskrift från andra program

När du har skapat dokumentet i WordPad kan du testa utskriftsfunktionerna i webbläsaren eller något annat Office-program. Du kan också försöka skriva ut en testsida för skrivaren. Så här skriver du ut en textsida:

 1. Välj Start, peka på Inställningar och sedan Enheter och välj sedan Skrivare & skannrar.
 2. Välj ikonen för skrivaren.
 3. Under Hantera din enhet väljer du Skriv ut testsida.
 • Om du inte kan skriva ut en testsida, eller om du inte kan skriva ut i flera (eller alla) Windows-program, har du problem med skrivardrivrutinen, ett Windows-problem, ett maskinvaruproblem eller ett anslutningsproblem.
 • Om problemet är begränsat till ett visst teckensnitt kan en skadad teckensnittsfil vara orsaken. Mer information om hur du testar och installerar om teckensnitt finns i Så här installerar eller tar du bort ett teckensnitt i Windows.
 • Om du kan skriva ut utan problem i alla program utom Word går du till Alternativ 4.

Du kanske kan lösa problemet med felsökningsguiden för Windows 10-skrivare. Välj Start, skriv ut och välj sedan Hitta och åtgärda problem med att skriva ut.

Alternativ 3: Reparera Word-programfilerna

När du har verifierat att utskriftsproblemet inte är begränsat till dokumentet eller en viss skrivardrivrutin och att problemet är begränsat till Word kan du testa Word-programmet med hjälp av standardinställningarna.

Mer information om hur du börjar med standardinställningarna finns i KB 921541 "Felsöka problem som uppstår när du startar eller använder Word".

Om utskriftsproblemet kvarstår kör du reparationsprogrammet för att installera om de saknade eller skadade programfilerna. Följ dessa steg för att köra reparationsprogrammet.

 1. Stäng alla Office-program.
 2. I Windows 10 väljer du Start, skriver lägg till och väljer sedan Lägg till eller ta bort program.
 3. Under listan & Programfunktioner letar du reda på och väljer den version av Microsoft Office Word som du har installerad.
 4. Välj Ändra.
 5. Välj Onlinereparation och följ anvisningarna på skärmen för att reparera programmet.

Alternativ 4: Testa om det finns problem i Windows

Om du vill söka efter drivrutiner eller program som finns i minnet som kan störa utskriftsfunktionen i Word startar du Windows i felsäkert läge och testar sedan utskriften till en fil i Word. Följ stegen nedan för att starta Windows i felsäkert läge.

 1. Ta bort alla disketter, CD-skivor, DVD-skivor och USB-enheter från datorn och starta sedan om datorn.
 2. Välj Start, välj av/på-knappen och välj sedan Starta om.
 3. Tryck och håll ned F8-tangenten när datorn startas om.

  Anteckning

  Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas väntar du tills uppmaningen om att logga in i Windows visas, stänger av och startar om datorn och försöker igen.

 4. På skärmen Avancerade startalternativ använder du piltangenterna för att välja alternativet Felsäkert läge och trycker sedan på Retur.
 5. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.
 6. Försök att skriva ut från Word igen.

Om utskriftsproblemet i Word inte uppstår när du startar Windows i felsäkert läge kan du använda samma steg för att felsöka efter att du har gjort en ren start för att avgöra källan till problemet.

Alternativ 5: Testa att skriva ut med olika skrivardrivrutiner

Om du vill ta reda på om skrivardrivrutinen är orsaken till problemet kan du testa olika drivrutiner. Om problemet med utskrift endast uppstår när du skriver ut dokument som använder ett visst teckensnitt eller en viss typ av grafikbild kan du försöka skriva ut till en annan skrivare.

Om ingen annan skrivare är tillgänglig kontaktar du tillverkaren för att ta reda på om det finns en uppdaterad version av drivrutinen eller en annan drivrutin som fungerar för din skrivarmodell.

Du kan använda en allmän skrivardrivrutin för endast text för att testa utskrift från Word, om utskriftsproblemet i Word uppstår även när du skriver ut dokument som endast består av text. Gör så här:

 1. Välj Start och sedan Inställningar.
 2. Välj Enheter och sedan Skrivare & skannrar.
 3. Klicka på Lägg till en skrivare eller skanner.
 4. Välj Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan.

  Anteckning

  Du kanske måste söka efter en skrivare först för att se det här alternativet.

 5. På skärmen "Sök efter en skrivare efter andra alternativ" väljer du Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar och väljer sedan Nästa.
 6. Kontrollera att kryssrutan Använd en befintlig port är markerad, ändra listalternativet till Arkiv: (Skriv till fil) och välj sedan Nästa.
 7. Under Tillverkare väljer du Allmänt. Under Skrivare väljer du Allmän/Endast text. Välj sedan Nästa.
 8. På skärmen Ange ett skrivarnamn lämnar du namnet inställt som Allmänt/Endast text och väljer sedan Nästa.
 9. På skärmen Skrivardelning väljer du Dela den här skrivaren så att andra i nätverket kan hitta och använda den.
 10. Lämna standardnamnet Dela och välj nästa.
 11. Välj Slutför.
 12. När drivrutinsinstallationen är klar öppnar du ett dokument i Word och väljer Skriv ut > fil.
 13. Välj Allmänt/Endast text och välj sedan Skriv ut.
 14. Ändra platsen till Mina dokument och ge filen namnet Test.prn.
 15. Välj OK.

Om du får ett felmeddelande i Word när du skriver ut filer som endast innehåller text men du inte får felmeddelandet när du skriver ut med den allmänna skrivardrivrutinen, kan skrivardrivrutinen för skrivaren vara skadad. I så fall kontaktar du tillverkaren för att få hjälp med att ta bort skrivardrivrutinen och installera en uppdaterad version.

Behöver du mer hjälp?

Få hjälp från Microsoft Community-online-communityn, sök efter mer information om Microsoft Support eller Hjälpom Office och Så här gör du, eller läs mer om alternativen för Assisterad support.