Fullständig åtkomstbehörighet fungerar inte efter en migrering till dedikerade Office 365/ITAR (vNext)

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Efter en migrering till dedikerad/ITAR för Microsoft Office 365 (vNext) fungerar inte behörigheterna fullständig åtkomst.

Orsak

Fullständig åtkomstbehörighet ska migreras. Men om ett etableringsberedskapssteg inte slutförs, fungerar inte behörigheterna längre.

Lösning

Se följande information för att kontrollera att migreringen inte har några negativa effekter:

Den dedikerade tjänsten, via Active Directory-förtroenden, har gjort det möjligt för kunder att ange behörigheter för molnobjekt med hjälp av lokala säkerhetsidentifierare (SIDs). Det här är en metod som inte fungerar för vNext eftersom det inte längre kommer att finnas AD-förtroenden för den lokala katalogen. Om du vill säkerställa att behörigheter till delade postlådor inte förloras under migreringen måste du se till att alla behörigheter konfigureras med hjälp av molnobjekt.

  • För att underlätta detta kommer Microsoft-gruppen att tillhandahålla en rapport över alla lokala SID:er som används för att ge behörighet till molnbaserade postlådor.
  • Kontrollera att alla dessa objekt omfattas av MMSSPP-synkronisering.
  • När alla objekt har synkroniserats till den dedikerade katalogen översätter Microsoft-teamet behörigheterna till molnobjekten så att behörigheterna kvarstår under migreringen till vNext.