Office 365-e-postadressen innehåller ett understreck efter katalogsynkronisering

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När Microsoft Azure Active Directory-synkroniseringsverktyget körs för att synkronisera din lokala Active Directory-miljö till Azure Active Directory innehåller en användares Office 365-e-postadress oväntat ett understreck "_".

Orsak

Det här inträffar om användarkontot i den lokala miljön har ett proxyaddresses-attribut eller e-postattribut som innehåller ett eller flera av följande specialtecken före " @domain.com " delen av adressen:

Tecken Namn
blanksteg
` apostrof
( inledande parentes
) avslutande parentes
' enkelt citattecken
& et-ersand
| rör
= likhetstecken
? frågetecken
/ snedstreck
% procent

När katalogsynkroniseringen har körts ersätts specialtecknet i det här scenariot med ett understreck. Därför innehåller användarens Office 365-e-postadress ett understreck i stället för specialtecknet.

Lösning

Ta bort specialtecken från attributet proxyaddresses för användarkontot i den lokala miljön.

Mer information

De tecken som listas i avsnittet Orsak behandlas som specialtecken i Office 365. Användning av något av dessa tecken kan orsaka problem som avbrott i tjänsten.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.