Aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden för hyperlänkar i Office 2007-program och i Office 2010-program

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Introduktion

I den här stegvisa artikeln beskrivs hur du aktiverar eller inaktiverar visningen av ett varningsmeddelande varje gång du klickar på en hyperlänk i ett Microsoft Office 2007-program eller i ett Microsoft Office 2010-program.

Mer information

Viktigt

Det här avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller steg som beskriver hur du ändrar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du ska bakåt i och återställa registret finns i Återställning och återställning av registret i Windows.

När du klickar på en hyperlänk eller ett objekt som länkar till en körbar fil i Office 2007 och Office 2010 visas följande varningsmeddelande:

Opening "path/filename". 

Hyperlinks can be harmful to your computer and data. To protect your computer, click only those hyperlinks from trusted sources. Do you want to continue? 

Det här beteendet inträffar oavsett inställningarna på säkerhetsnivån.

Anteckning

Du hittar inställningarna för säkerhetsnivån genom att peka på Makro på Verktyg-menyn och sedan klicka på Säkerhet.

När du öppnar antingen TIFF-bilder eller Microsoft Document Imaging-filer (MDI) får du dessutom följande varningsmeddelande:

Opening path/filename. 

Some files can contain viruses or otherwise be harmful to your computer. It is important to be certain that this file is from a trustworthy source. Would you like to open this file?

Du får det här varningsmeddelandet även om du redan har implementerat registernyckeln som beskrivs i den här artikeln. Det här varningsmeddelandet kommer HLINK.dll filen när länknavigering hanteras. Du kan skilja 2007 Office- eller 2010 Office-hyperlänkvarningsmeddelandet från HLINK-varningsmeddelandet genom att söka efter citattecken runt filsökvägen i varningsmeddelandet. Meddelandet i Office 2007 eller Office 2010 innehåller citattecken. HLINK-meddelandet innehåller inte citattecken. 2007 Office och Office 2010 försöker ta reda på om själva filtypen är osäker genom att kontrollera tillägget, progid, klassid och MIME-typen av dokument.

Om du vill att vi ska aktivera hyperlänkvarningar för Office 2007-program och Office 2010-program åt dig går du till avsnittet "Här är en enkel korrigering". Om du föredrar att aktivera inställningen själv går du till avsnittet "Lösa det på egen hand".

Här är en snabblösning

Om du vill åtgärda det här problemet automatiskt laddar du ned och kör "Microsoft Easy Fix 20189" och följer sedan stegen i guiden för enkel korrigering.

 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den lätta fixen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Om du vill aktivera eller inaktivera hyperlänkvarningar i Office 2007-program och i Office 2010-program när en https://-adress, en notes://-adress eller en ftp://-adress används, måste du skapa en ny registerundernyckel. Gör så här:

 1. Klicka på Start och därefter på Kör.

 2. Skriv regedit i dialogrutan Öppna och klicka sedan på OK.

  Anteckning

  • Du behöver bara ändra en av dessa registerundernycklar. Du behöver inte ändra båda.
  • Om undernyckeln Säkerhet redan finns går du direkt till steg 6 när du har valt undernyckeln Säkerhet.
 3. Leta reda på någon av följande registerundernycklar för Office 2007 i Registereditorn: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common Eller leta upp någon av följande registerundernycklar för Office 2010 i Registereditorn: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common

 4. Klicka på registerundernyckeln, peka på NyttRedigera-menyn och klicka sedan på Nyckel.

 5. Skriv Säkerhet och tryck sedan på Retur för att namnge nyckeln.

 6. Peka på Nytt i Redigera-menyn och klicka sedan på DWORD-värde.

 7. Skriv DisableHyperlinkWarning och tryck sedan på Retur för att namnge posten.

 8. I det högra fönstret högerklickar du på DisableHyperlinkWarning och klickar sedan på Ändra.

 9. Klicka på Decimal i dialogrutan Redigera DWORD-värde och skriv sedan 1 eller 0 under Värdedata.

  Anteckning

  Värdet 0 aktiverar varningsmeddelandet för hyperlänken. Värdet 1 inaktiverar varningsmeddelandet för hyperlänkar.

 10. Klicka på OK.

 11. Avsluta Registereditorn.

Om du vill inaktivera visningen av säkerhetsvarningar för ett visst protokoll gör du så här:

 1. Klicka på Start och Kör, skriv regedit och klicka sedan på OK.

 2. Leta rätt på följande registerundernycklar:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.0\Common\Security\Trusted Protocols\All Applications

  Obs! I den här undernyckeln ersätter du "xx.0" med 12,0 för Outlook 2007 och med 14,0 för Outlook 2010.

 3. Klicka på undernyckeln Alla program.

 4. redigera-menyn pekar du på Nytt och klickar sedan på Tangent.

 5. Skriv namnet på det protokoll som du vill utesluta. Om du till exempel vill inaktivera visningen av en säkerhetsvarning för protokollet "Notes:" skriver du Notes:.

  Obs! Se till att du tar med kolonet (:) .

 6. Tryck på Retur.

 7. Avsluta Registereditorn.

Om du fortfarande får ett varningsmeddelande

När du inaktiverar varningsmeddelanden kan du fortfarande få ett varningsmeddelande från Microsoft Windows. Om du fortsätter att få ett varningsmeddelande efter att du har följt stegen i den här artikeln använder du någon av följande metoder för att lösa problemet.

Anteckning

Metod 1 gäller endast för Windows XP och tidigare versioner av Windows. För Windows Vista och för senare versioner av Windows använder du metod 2.

Metod 1: Inaktivera alternativet "Bekräfta öppning efter nedladdning" för den filtyp som du försöker öppna

 1. Dubbelklicka på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. På fliken Filtyper väljer du ett lämpligt filnamnstillägg (till exempel WMV) i rutan Registrerade filtyper och klickar sedan på Avancerat.
 4. Avmarkera kryssrutan Bekräfta öppning efter nedladdning och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på Stäng i dialogrutan Mappalternativ.

Metod 2: Ändra undernyckeln HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID>\EditFlags

Använd den här metoden om varningsmeddelandet påverkar flera datorer.

Inaktivera varningsmeddelandet genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Start och Kör, skriv regedit och klicka sedan på OK.

 2. Leta rätt på följande registerundernycklar:

  HKEY_CLASSES_ROOT \ <CLSID> \EditFlags

  Om filnamnstillägget till exempel är WMV väljer du HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags

 3. Klicka på EditFlags och sedan på Byt namn på Redigera-menyn.

 4. Skriv OldEditFlags och tryck sedan på RETUR.

 5. redigera-menyn pekar du på Nytt och klickar sedan på DWORD-värde.

 6. Skriv EditFlags och tryck sedan på RETUR.

 7. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.

 8. Klicka på Hexadecimalt under Bas i dialogrutan Redigera DWORD-värde.

 9. Skriv 10000 och klicka sedan på OK.

Aktivera varningsmeddelandet på nytt genom att följa de här stegen:

 1. Klicka på Start och Kör, skriv regedit och klicka sedan på OK.

 2. Leta rätt på följande registerundernycklar:

  HKEY_CLASSES_ROOT \ <CLSID> \EditFlags

 3. Klicka på EditFlags och klicka sedan Ändra på Redigera-menyn.

 4. Skriv 0 och klicka sedan på OK.

Anteckning

Även när du har följer de här anvisningarna visas ett varningsmeddelande om du öppnar filer i Office 2010 under Skyddad vy.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är åtgärdat. Om problemet är åtgärdat är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta support.