Det går inte att fortsätta felet när du startar datorinstallationsverktyget för Office 365

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Problem

När du försöker starta datorinstallationsverktyget för Office 365 får du följande felmeddelande:

Kan inte fortsätta. Programmet är felaktigt formaterat. Kontakta programleverantören för att få hjälp.

Skärmbild av Kan inte fortsätta. Programmet är felaktigt formaterat. Kontakta programleverantören för att få hjälp

Om du klickar på Information i dialogrutan får du ett detaljerat felmeddelande som ser ut så här:

VERSIONSINFORMATION FÖR PLATTFORM

Windows: 6.0.6002.131072 (Win32NT) Common Language Runtime: 2.0.50727.4214 System.Deployment.dll: 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) mscorwks.dll: 2.0.50727.4214 (VistaSP2GDR.050727-4200) dfdll.dll: 2.0.50727.4016 (NetFx)QFE.050727-4000) dfshim.dll: 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)

KÄLLOR

Distributions-URL: https://bposast.vo.msecnd.net/ClickOnceConnector/Office365DesktopSetup.application Server: Microsoft-IIS/7.0

FELSAMMANFATTNING

Nedan följer en sammanfattning av felen. Information om dessa fel visas senare i loggen.* Aktivering av https://bposast.vo.msecnd.net/ClickOnceConnector/Office365DesktopSetup.application resulterade i undantag. Följande felmeddelanden har upptäckts:

 • Webbläsarinställningarna tillåter inte att du kör osignerade program.

  SAMMANFATTNING AV TRANSAKTIONSFEL I KOMPONENTARKIV

  Inget transaktionsfel har upptäckts. VARNINGAR

  Det fanns inga varningar under den här åtgärden.

  STATUS FÖR ÅTGÄRDSSTATUS

 • [2011-09-01 18:23:51]: Activation of https://bposast.vo.msecnd.net/ClickOnceConnector/Office365DesktopSetup.application has started.

  FELINFORMATION

  Följande fel identifierades under den här åtgärden. [2011-09-01 18:23:51] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (manifest)

  -Webbläsarinställningarna tillåter inte att du kör osignerade program.

  -Source: System.Deployment

  -Stack-spårning:

  på System.Deployment.Application.ApplicationActivator.BrowserSettings.Validate(String manifestPath) hos System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl) at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)

  TRANSAKTIONSINFORMATION FÖR KOMPONENTBUTIK

  Ingen transaktionsinformation finns tillgänglig.

Orsak

Det här problemet uppstår av följande anledningar:

 • Internet Explorer-säkerhetsnivån för Internetzonen är inställd på Hög.
 • Internet Explorer hindras uttryckligen från att köra program med lägre säkerhetsnivå för Internetzonen.

Lösning

Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1: Ange säkerhetsnivån för Internetzonen i Internet Explorer till Medelhög

Gör så här:

 1. Starta Internet Explorer och klicka sedan på Internetalternativ på menyn Verktyg.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Internetzonen.

 3. Ställ in säkerhetsnivån på Medelhög (standardinställning) och klicka sedan på OK.

  Skärmbild av tabellen Säkerhet i Internetalternativ, markerat Medelhögt alternativ

Metod 2: Aktivera Internet Explorer för att köra signerade program och lägg sedan till Office 365-programservern i listan Betrodda platser

Om internetzonens säkerhetsnivå i Internet Explorer är högre än Medelhög och du inte vill ändra den, lägger du till Office 365-programservern i listan Betrodda platser och aktiverar sedan signerade program i Internet Explorer. Gör så här:

 1. Starta Internet Explorer och klicka sedan på Internetalternativmenyn Verktyg.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och välj sedan zonen Betrodda platser.

 3. Klicka på Anpassad nivå och klicka sedan på Aktivera under Kör komponenter signerade med Authenticode om det här objektet inte redan är aktiverat.

  Obs! Om du gör det kan Internet Explorer köra signerade program från webbplatser i den här zonen.

 4. Klicka på OK och sedan på Webbplatser.

 5. Lägg till serverwebbplatsen i listan Webbplatser i zonen Betrodda platser.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.