Formatet på CSV-filen är inte rätt fel när en Office 365-användare försöker importera kontakter

Ursprungligt KB-nummer:   3145388

Symptom

En Office 365-användare vill importera kontakter i en CSV-fil som har exporterats från ett annat e-postprogram, till exempel Outlook.com. Men när användaren försöker importera CSV-filen via Office 365-portalen (Personer hanterar importera kontakter) får > > de följande felmeddelande:

Formatet för CSV-filen är inte rätt. Kontrollera att filen exporterades i CSV-format för Outlook

Det här problemet kan uppstå om den exporterade CSV-filen innehåller citattecken ("").

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Öppna CSV-filen i Anteckningar. (Använd inte Excel för att öppna CSV-filen eftersom citattecknen kanske inte visas i Excel).

  2. Välj ErsättRedigera-menyn. I rutan Sök efter skriver du ", lämnar rutan Ersätt med tom och väljer sedan Ersätt alla.

    Anteckning

    Kontrollera att rutan Ersätt med är tom och inte innehåller något blanksteg eller något annat tecken.

  3. Spara filen och importera den sedan till Office 365.

Du får ett meddelande<#> importerade kontakter när kontakterna har importerats.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.