Office-program kraschar eller kan inte starta

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Anteckning

Den här artikeln tar bara upp kraschscenariot där mso30win32client.dll är modulnamnet i en kraschsignatur.

För andra scenarier, se följande artiklar:

Om du fortfarande inte hittar en lösning med att Office-programmen kraschar eller inte startar kan du titta i Microsoft Community Office Commercial Admin Center-forumen.

Symptom

Microsoft Office 2016-programmen kraschar eller kan inte starta. De program som har visats påverkas är Excel, Outlook, Skype för företag, Word, Access, Publisher, Project och OneNote.

I programhändelseloggen kan du dessutom hitta en kraschsignatur som liknar den följande i händelse-ID 1000:

Application Name: <application>.exe
Application Version:16.0.4266.1001
Module Name: mso30win32client.dll
Module Version: 16.0.4266.1001
Offset: <varies>

Anteckning

 • Programnamnet blir namnet på den körbara filen, till exempel excel.exe, outlook.exe, lync.exe, winword.exe, msaccess.exe, mspub.exe, winproj.exe eller onenote.exe.
 • Programversion, modulversion och förskjutning varierar.

Lösning

Viktigt

Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar i registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för återställning om problem skulle uppstå.

Följ de här anvisningarna för att komma runt det här problemet:

 1. Avsluta alla Office 2016-program.

 2. Starta Registereditorn. Det gör du på något av följande sätt, efter vad som är lämpligt för din version av Windows.

  • Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8:Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna en dialogruta. Skriv regedit.exe och tryck sedan på OK.
  • Windows 7: Klicka på Start, skriv regedit.exe i Sökrutan och tryck därefter på Enter.
 3. Leta reda på och välj sedan följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\General

 4. Leta upp registervärdet ShownFirstRunOptin i nyckeln som anges i steg 3. Om du inte hittar ShownFirstRunOptin går du till steg 5. Om du hittar det går du till steg 7.

 5. Om du inte hittar registervärdet ShownFirstRunOptin pekar du på Nytt på redigera-menyn och klickar sedan på DWORD-värde (32-bitars).

 6. Skriv ShownFirstRunOptin och tryck sedan på RETUR.

 7. Högerklicka på ShownFirstRunOptin och klicka sedan på Ändra.

 8. I rutan Värdedata skriver du 1 och klickar sedan på OK.

 9. Klicka på Avsluta på Arkiv-menyn för att avsluta Registereditorn.