Det går inte att visa objekt i Exchange Online-arkivpostlådan med hjälp av Microsoft Outlook Web App

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Ursprungligt KB-nummer:   4051373

Symptom

När en användare försöker visa objekt i en Microsoft Exchange Online-arkivpostlåda med Outlook Web App (Microsoft Outlook Web App) får de följande felmeddelande:

Din begäran kan inte slutföras just nu. Försök igen.

Orsak

Det här problemet kan uppstå på grund av en regression i kumulativ uppdatering 6 (CU6) för Exchange Server 2016 som bryter den här funktionen.

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Det här problemet är schemalagt att åtgärdas i en kommande uppdatering.

Mer information

Det här problemet uppstår bara om användarens primära postlåda finns i Exchange 2016. Se "Symptom" och kör följande kommando (i Exchange 2016 PowerShell) för att bekräfta problemet:

Test-ArchiveConnectivity -UserSmtp EmailAddressOfUser -IncludeArchiveMRMConfiguration -Verbose | FL

Resultatet liknar följande:

Result : Couldn't log on to the mailbox.
Error : Cannot find row based on condition. There is no support for this operation. MapiExceptionNoSupport: Unable to find table row. (hr=0x80040102, ec=-2147221246)

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.