BOXServiceAccount läggs till i en roll i Office 365-aviseringar

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Problem

Du får Microsoft Office 365-säkerhetsvarningar (konfigurerade i Säkerhetsefterlevnadscenter) där det står att BOXServiceAccount har lagts till i en roll.

Det här är ett exempel på en sådan avisering:

BOXServiceAccount@DomainName.prod.outlook.com läggs till i DomainName.PROD.OUTLOOK.COM/Microsoft organisationer med Exchange-värd/contoso.onmicrosoft.com/rollnamn.

Orsak

Detta är avsiktligt.

Lösning

När en innehavaradministratör tilldelar en Exchange-administratör, Skype för företag-administratör eller SharePoint-administratörsroll till en användare i Office 365-portalen använder Office 365-portalen ett inbyggt konto (BOXServiceAccount) för att lägga till användaren i gruppen Rollbaserad åtkomstkontroll för endast visning.

Om du vill se den faktiska granskningsloggen kan du antingen använda Sök liknande aktiviteter i listvyn för aviseringsaktivitet i Office 365 eller göra en fritextsökning för "BOXServiceAccount" direkt från sidan Granskningsloggsökning.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.