Meddelandet "Ett av dina lokala federationstjänstcertifikat går ut" i Office 365-portalen

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Problem

Du får följande meddelande på Microsoft Office 365-portalen:

Ett av dina lokala federationstjänstcertifikat går ut. Om certifikatet inte förnyas och om du uppdaterar förtroendeegenskaperna inom 13 dagar förlorar du åtkomsten till alla Office 365-tjänster för alla användare.

Orsak

SSL-certifikatet (Secure Sockets Layer) eller token-signeringscertifikatet upphör snart att gälla. Du kan få det här meddelandet även om automatisk certifikat rollover är aktiverat för token-signeringscertifikatet.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Installera Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell på datorn (om modulen inte redan är installerad).
  2. Följ anvisningarna i avsnittet "Scenario 1: AD FS-token-signeringscertifikatet har upphört" i "Ett problem uppstod vid åtkomst till webbplatsen" från AD FS när en federerad användare loggar in på Office 365, Azure eller Intune.
  3. Följ anvisningarna i Uppdatera eller reparera inställningarna för en federerad domän i Office 365, Azure eller Intune.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.