Ändringar av en princip för skydd mot dataförlust intr gälla i Outlook 2013 i Office 365

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Ursprungligt KB-nummer:   2823261

Problem

När du har ändrat en DLP-princip (Data Loss Prevention) verkställs inte ändringen i Microsoft Outlook 2013 i Office 365. Du kan till exempel uppleva en eller flera av följande symptom:

 • Principtips visas inte korrekt när villkoren i DLP-principen uppfylls.
 • Meddelanden blockeras inte på rätt sätt av DLP-principen.

Du upplever dessa symptom även om DLP-principerna fungerade korrekt innan ändringen gjordes.

Orsak

Det här problemet inträffar om den uppdaterade DLP-principen inte laddades ned till Outlook 2013. Outlook 2013 söker efter ändringar av DLP-principer en gång per dygn.

Lösning

Viktigt

Det här avsnittet innehåller information om hur du ändrar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du ska göra en backning och återställa registret finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

322756 Hur man säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Du kan komma runt det här problemet genom att tvinga Outlook 2013 att ladda ned de uppdaterade DLP-principerna. Gör så här:

 1. Med Registereditorn kan du ta bort befintliga DLP-principer som används i Outlook 2013. Gör så här:

  1. Avsluta Outlook 2013.

  2. Klicka på Start och Kör, skriv regedit och klicka sedan på OK.

  3. Leta reda på följande undernyckel i Registereditorn:

   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PolicyNudges

  4. Ta bort registerposten LastDownloadTimesPerAccount.

  5. . Avsluta Registereditorn.

 2. Starta Outlook 2013, skapa ett nytt meddelande och skriv sedan texten. När du gör det tvingar du Outlook 2013 att ladda ned DLP-principer.

Löstes problemet?

Mer information

Mer information om DLP-funktioner i Exchange Online Protection finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Dataförlustskydd

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.