Felmeddelandet "Exporten misslyckades med feltypen FailedToSearchMailboxes" visas när du försöker exportera eDiscovery-sökresultat till en PST-fil i Exchange Online

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Ursprungligt KB-nummer:   2957583

Problem

Som administratör som vill exportera resultatet av en eDiscovery-sökning för In-Place till en PST-fil klickar du på Exportera till en PST-fil i administrationscentret för Exchange Online. Du får dock ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:

Det gick inte att exportera objekt-ID: från källa med id:mailbox@contoso.com fel: [FailedToSearchMailboxes] Exporten misslyckades med feltypen: 'FailedToSearchMailboxes'. Meddelande: Resultatet sorteras men blir inkonsekvent med referensobjektet. MailboxGuid:...', ReferenceItem:'001B 2013-10-04 T 09:29:32 .000000000001D40002A8AD', Stötande objekt:'001B 2013-10-16 T 16:01:44 .0000000000001D400029FF1'

Anteckning

Anteckna datumen i felmeddelandet. De visas i fetstil i föregående exempel.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om något av följande villkor är sant:

 • Sökresultatet innehåller skadade meddelanden som inte kan exporteras till en PST-fil.
 • Det finns för många meddelanden i det angivna datumintervallet för sökningen för att PST-exporter ska kunna bearbetas.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

 1. Kontrollera postlådan som anges i felet för att se om det finns meddelanden som faller inom det datumintervall som visas i felet. Om ett eller flera meddelanden faller inom datumintervallet för sökningen bör du backa upp meddelandena, ta bort dem från postlådan och sedan utföra eDiscovery-sökningen igen.

  Testa för att se om problemet är löst. Om problemet kvarstår går du till steg 2.

 2. Avgränsa eDiscovery-exporten i grupper som sorteras efter datum. Till exempel:

  StartDate '10/04/2013' -EndDate '10/17/2013'
  StartDate '02/16/2014' -EndDate '02/27/2014'
  

  Testa för att se om problemet är löst. Om problemet kvarstår går du till steg 3.

 3. Utför eDiscovery-sökningen utan att ange start- och slutdatum och exportera sedan till en PST-fil.

Mer information

Mer information finns i Exportera eDiscovery-sökresultat till en PST-fil.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.