Du får meddelandet "En eller flera användare behöver en tilldelad licens för att kunna behålla en Exchange Online-postlåda eller -arkiv" på sidan Användare på Office 365-portalen

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Problem

När du visar sidan Användare på Office 365-portalen i Microsoft Office 365 får du följande meddelande:

En eller flera användare behöver en tilldelad licens för att kunna behålla en Exchange Online-postlåda. Skapa en ny vy och välj "Användare med postlådor och inga licenser". Markera alla användare i listan och klicka sedan på "Redigera" för att tilldela licenser.

Dessutom kan du uppleva följande symptom:

  • Exchange Online-licenser saknas för användare som skapats i administrationscentret för Exchange eller i Exchange Online PowerShell.
  • Plötsligt postlådeförlust för användare som skapats i administrationscentret för Exchange eller Exchange Online PowerShell.

Orsak

Detta inträffar om användarnas postlådor skapas i administrationscentret för Exchange och användarna ännu inte har tilldelats en licens.

Lösning

Skapa en vy i Office 365-portalen för att visa en lista över användare som har postlådor men som inte har en licens. Gör så här:

  1. Logga in på Office 365-portalen https://portal.office.com () som administratör.
  2. Klicka på användare och grupper och klicka sedan på aktiva användare.
  3. Klicka på Filter ( skärmbild av filterikonen ) och klicka sedan på Ej licensierade användare i  listrutan.
    Obs! Om du vill tilldela en licens till en användare dubbelklickar du på användaren. På sidan "Tilldela licenser" markerar du kryssrutorna bredvid de objekt som du vill tilldela och klickar sedan på Spara.

Mer information

Användare måste ha tilldelats en licens eller så tas postlådan bort. Från det att användarpostlådan skapas i administrationscentret för Exchange har administratörer 60 dagar på sig att tilldela användaren en licens i Office 365-portalen.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.