Felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas när du använder cmdleten connect-MSOLService för att ansluta till Office 365

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Försöket misslyckas när du försöker använda cmdleten connect-MSOLService i Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell för att ansluta till en Microsoft-molntjänst som Office 365, Microsoft Azure eller Microsoft Intune. Dessutom kan följande felmeddelande visas:

Connect-MsolService : Access Denied. You do not have permissions to call this cmdlet.

Lösning

Det här problemet kan lösas genom att lägga till medlemmen/användaren i en administratörsroll i Azure. Mer information finns i artikeln Add-MsolRoleMember.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till webbplatsen för Microsoft Community- eller Azure Active Directory-forumen.