Felmeddelandet "Vi känner inte igen detta användar-ID eller lösenord" visas när en användare försöker logga in på Office 365-portalen

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Problem

När användarna försöker logga in på Office 365-portalen får de följande felmeddelande:

We don't recognize this user ID or password

Make sure you typed the user ID assigned to you by your organization. It usually looks like someone@example.com or someone@example.onmicrosoft.com. And check to make sure you typed the correct password.This issue occurs if the wrong user ID or password is entered.

Lösning

Lös problemet genom att använda någon av följande metoder, lämplig för din situation.

Scenario: Felaktigt användar-ID eller lösenord

  1. Kontrollera att rätt användar-ID har angetts.

    Obs! Användar-ID liknar jsmith@contoso.com eller jsmith@contoso.onmicrosoft.com . Om du inte vet vad ditt användar-ID är kontaktar du administratören.

  2. Kontrollera att rätt lösenord har angetts.

    Obs! Om du kopierar och klistrar in lösenordet kontrollerar du att du inte tar med blanksteg före eller efter lösenordstecken.

Scenario: Glömt användar-ID eller lösenord

Klicka på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base-artikeln:

En användare eller administratör har glömt sitt lösenord i Office 365, Azure eller Intune

Scenario: Din organisation använder lösenordssynkronisering tillsammans med Azure Active Directory-synkroniseringsverktyget

Gör något av följande:

  • Be användaren ändra sitt datorlösenord.
  • Återställ användarens datorlösenord. När du återställer användarens lösenord ska du kontrollera att kryssrutan Användaren måste ändra lösenord vid nästa inloggning inte är markerad.

När Active Directory-synkroniseringen sker synkroniseras användarens datorlösenord i den lokala AD DS-miljön (Active Directory Domain Services) till Azure Active Directory (Azure AD). Användaren kan sedan logga in på datorn och logga in på Office 365 med samma lösenord.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.