Prioritera användningen av BITS av Office 2016-klienter för nedladdning av uppdateringar

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Sammanfattning

När du laddar ned uppdateringar från Microsoft Content Delivery Network (CDN) för att uppdatera Microsoft Office 2016-klienter kan du behöva prioritera användningen av Windows BITS (Background Interface Transfer Service) för att bättre hantera nätverkets bandbredd.

Mer information

Viktigt

Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar i registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för att kunna återställa det om problem skulle uppstå.

Metod 1: Använda administrationsmallen och anpassningsverktyget för Office

 1. Ladda ned de senaste mallarna (administrationsmallfiler förOffice 2016 (ADMX/ADML) och verktyget Office-anpassning). Ett nytt GPO-objekt (Prioritera BITAR) läggs till i Office16.admx-filen.

 2. Starta konsolen grupprinciphantering, aktivera Prioritera BITAR under Datorkonfiguration, expandera Administrativa mallar , expandera Microsoft Office 2016 (dator) och välj sedan Uppdateringar.

  Skärmbild för steg två

Metod 2: Lägg till en registerpost

Viktigt

Det här avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller steg som beskriver hur du ändrar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill ha mer information om hur du både kan backa och återställa registret kan du klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: 322756 Bakåt och återställ registret i Windows

Skapa följande registerpost:

Registerundernyckel:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\policies\microsoft\office\16.0\common\officeupdate
 • Registervärdenamn: setbitsasprimary
 • Registertyp: REG_DWORD
 • Aktiverat värde: 1 (standard)

Kommentarer

 • Det här objektet gäller endast för följande Office-klient build:

  • Office-version 2002 (16.0.12527.x) och senare: Gäller för både Office-installationer och uppdateringar på Windows 10-plattformar som stöds.
  • Office-version 1908 (16.0.11929.x): Principen är ineffektiv för både Office-installationer och uppdateringar på Windows 10-plattformar från och med version 1709.
  • Principen orsakar installationsproblem för Office-version 1902 (16.0.11328.x) och är ineffektivt för Office-uppdateringar på Windows 10-plattformar från och med version 1709.
 • Den här principinställningen gäller endast för Office 365-klienter som installeras med Klicka-och-kör (Office 2016 Klicka-och-kör-utgåvor). Detta omfattar Microsoft 365-appar för företag, Office 365 Business, Visio Pro för Office 365 och Project Pro för Office 365. Den gäller inte för Office-produkter där Windows Installer (MSI) används.

 • Om principinställningen är aktiverad används BITS på enheter som laddar ned Office-uppdateringar direkt från Office CDN.

 • Enheterna använder inte BITS om uppdateringar hämtas från en lokal delning av UNC (Universal Naming Convention).

 • BITS kan användas om Microsoft 365-appar för företag uppdateras från en lokal HTTP-server. Mer information finns i följande avsnitt, "Konfigurera en intern HTTP-webbplats för distribution av Office-källor".

 • Om principinställningen är inaktiverad eller inte konfigurerad prioriteras inte BITS och HTTP blir huvudtransport för hämtning av uppdateringar.

Konfigurera en intern HTTP-webbplats för att distribuera Office-källor

 1. Ladda ned de senaste Office-BITARNA (med distributionsverktyget för Office). BITS ser då ut så här:

  [Enhet: <my-download-directory> <new-office-download> \office\data * .cab]

  [Enhet: <my-download-directory> <new-office-download> \office\data\16.0. .*]

  Som referens kallar du Drive:\your-download-directory\new-office-download som rotkatalog.

 2. Konfigurera en lokal HTTP-server (med hjälp av IIS, Apache eller annan programvara).

 3. Lägg till .dat MIME-typen som program/oktet-stream.

  En skärmbild av IIS-sidan för att redigera .dat Mime-typen

 4. Kopiera rotkatalogen från steg 1 till HTTP-servern. Servern kan sedan nås från följande webbplats:

  https://servername/directory1/directory2/office/xxx

  Det vill säga allt i katalog2 är innehållet i rotkatalogen.

 5. Kopiera WEBBADRESSen ( för https://servername/directory1/directory2) att få åtkomst till Office BITS.

 6. Konfigurera en princip i Grupprincip för att använda URL-adressen från steg 5 ( https://servername/directory1/directory2) som uppdateringssökväg.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.