Du har inte behörighet att skapa en post i det här mappfelet även om du har behörighet till mappen

Ursprungligt KB-nummer:   983114

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du har en Microsoft Outlook 2010- eller Microsoft Outlook 2013-profil som har två Microsoft Exchange Server-konton. Båda kontona har en offentlig mappbutik.

  • Du skapar en mapp som är synlig för båda kontona. Ett konto har inte behörighet att komma åt mappen och det andra kontot har behörighet att komma åt mappen.

  • Du använder kontot som inte har behörighet att försöka skapa ett inlägg i mappen och sedan får du följande felmeddelande:

    Du har inte behörighet att skapa en post i den här mappen.

  • I samma Outlook-session använder du det konto som har behörighet att försöka skapa ett inlägg i samma mapp.

I det här scenariot får du samma felmeddelande som nämndes tidigare.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom cachen för Outlook inte töms när du byter konto i samma profil. Eftersom kontot som inte har behörigheter försöker komma åt mappen äger det här kontot mappen tills du startar om Outlook.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att avsluta Outlook och sedan starta om Outlook. Det här tar bort en intern cache som används av Outlook för åtkomst till gemensamma mappar.

Anteckning

När du har startat om Outlook ska du kontrollera att det konto som har rätt behörigheter är först med att försöka komma åt mappen.