Bifogade Outlook-objekt som inte finns kvar i Ett möte eller en avtalad tid i gruppkalendern i Office 365

Ursprungligt KB-nummer:   4499943

Symptom

När du använder Outlook för Office 365, Outlook 2019 eller Outlook 2016 för att bifoga ett Outlook-objekt i ett möte eller en avtalad tid i en modern gruppkalender i Office 365 behålls inte den bifogade filen.

Orsak

Det här problemet inträffar när du använder knappen Outlook-objektfliken Infoga i menyfliksområdet. Det här är en känd begränsning i Outlook för Office 365-gruppkalendrar.

Lösning

Kopiera och klistra in innehållet i det önskade Outlook-objektet i brödtexten för mötet eller den avtalade tiden. Du kan också ladda upp Outlook-objektet till Filer i Office 365-gruppen eller till OneDrive för företag och sedan ta med en länk i brödtexten för mötet eller den avtalade tiden.