Anslutningsproblem mellan Outlook och Exchange när MAPI är inaktiverat för en användare

Ursprungligt KB-nummer:   2996728

Symptom

Tänk dig följande situation:

 • Du försöker skapa en ny Outlook-profil och får följande felmeddelande:

  Åtgärden kan inte slutföras. Anslutningen till Microsoft Exchange är inte tillgänglig. Outlook måste vara online eller anslutet för att kunna utföra den här åtgärden.

 • Du kan inte ansluta till din Exchange-postlåda med en befintlig Outlook-profil och frånkopplad visas i statusfältet i Outlook:

  Skärmbild 1 av meddelandet Koppla från i Outlook 2010

  Skärmbild av meddelandet DISCONNECT i Outlook 2013

 • Du kan inte öppna gemensamma mappar eller ett onlinearkiv och du får följande felmeddelande:

  Det går inte att expandera mappen. Microsoft Exchange är inte tillgängligt. Det finns antingen nätverksproblem eller så är Exchange-servern ned för underhåll.

Orsak

MapI har inte aktiverats i protokollinställningarna.

Lösning

Lös problemet genom att köra följande från Windows PowerShell-cmdleten från Exchange Management Console:

Set-CasMailbox User1@contoso.com -MapiEnabled $True

Mer information

Du kan kontrollera att MAPI är aktiverat genom att kontrollera användarens protokollinställningar:

Skärmbild 2 av meddelandet Koppla från i Outlook 2010

Mer information om protokollinställningar och Adsiedit finns i ADSI-redigering (adsiedit.msc).