Outlook kan inte ansluta till en Exchange-server som använder certifikatvalidering på en nätverksenhet

Ursprungligt KB-nummer:   4488049

Symptom

När du har konfigurerat en nätverksenhet så att certifikatverifiering krävs mellan Outlook och Exchange Server 2019, 2016 eller 2013 kan du uppleva anslutningsfel i Outlook-klienter.

Anteckning

Nätverksenheten kan vara en belastningsutjämnare eller en annan nätverksenhet enligt beskrivningen i Certifikatval och Verifiering.

Det här problemet uppstår särskilt om nätverksenheten är konfigurerad att kräva att klienten ska presentera ett certifikat under SSL-handskakningen i nätverkslagret i stället för att skicka trafiken direkt till den server som kör Exchange Server.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom Outlook inte stöder användning av Windows-certifikatarkiv som autentiseringsuppgifter. Outlook använder Windows Autentiseringshanteraren för att ange autentiseringsuppgifter till servrar.

Lösning

Om du vill konfigurera certifikatautentisering i Outlook 2016 och senare versioner rekommenderar vi att du använder Modern autentisering. Mer information om hur du aktiverar modern autentisering finns i följande artiklar:

Mer information

Outlook stöder anslutning direkt till autentisering med smartkort med hjälp av ett fysiskt smartkort eller ett TPM-krets inbäddat virtuellt smartkort för varje användare. Certifikatbaserad autentisering stöds för Outlook Web App-klienter (OWA) och Exchange ActiveSync-klienter, men inte i Outlook som körs i Windows. Mer information finns i följande artiklar: