Dölja kolumner i adressboken i Outlook

Du kan dölja en eller flera kolumner i adressboken i Microsoft Outlook med ABHiddenColumns registernyckeln. Det gör du genom att ABHiddenColumns lägga till registernyckeln och sedan ange rätt värde för den.

Ursprungligt KB-nummer:   970144

Viktigt

Det här avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller steg som beskriver hur du ändrar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du ska bakåt i och återställa registret finns i Återställning och återställning av registret i Windows.

 1. klicka på Start och därefter på Kör.

 2. I dialogrutan Öppna skriver du regedit och väljer sedan OK.

 3. Leta rätt på och välj sedan följande registerundernyckel i Registereditorn:

  För Outlook 2019 och Outlook 2016: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences
  För Outlook 2013: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences
  För Outlook 2010: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

 4. redigera-menyn pekar du på Nytt och väljer sedan Binärt värde.

 5. Ange ABHiddenColumns och tryck sedan på Retur.

 6. I det högra fönstret högerklickar du på ABHiddenColumns och väljer sedan Ändra.

 7. I rutan Värdedata skriver du ett värde enligt reglerna och riktlinjerna i nästa avsnitt (ABHiddenColumns-värden) och väljer sedan OK.

 8. Avsluta Registereditorn.

ABHiddenColumns-värden

Om du vill dölja en eller flera kolumner markerar du ett eller flera värden i tabellen nedan och kombinerar sedan dessa värden med följande tal:

0# 00 00 00

Om du till exempel vill dölja kolumnerna Telefon, Plats och Alias för företag använder du följande värde för ABHiddenColumns registernyckeln:

03 00 00 00 1f 00 08 3a 1f 00 19 3a 1f 00 00 3a

Anteckning

 • Platshållaren för nummertecken (#) är ett heltal mellan 1 och 6 som är lika med antalet kolumner som du vill dölja.
 • Det går inte att dölja namnkolumnen i adressboken.
Kolumn ABHiddenColumns-värde
Title 1f 00 17 3a
Telefon, arbete 1f 00 08 3a
Plats 1f 00 19 3a
E-postadress 1f 00 fe 39
Company 1f 00 16 3a
Alias 1f 00 00 3a
Department 1f 00 18 3a

Mer information

Med ABHiddenColumns registernyckeln kan du dölja dessa kolumner endast i adressboken. När du har döljt kolumnerna i adressboken är de fortfarande tillgängliga i dialogrutan Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper visas när du dubbelklickar på en användarpost i adressboken.

Om du vill dölja kolumnerna i dialogrutan Egenskaper ändrar du detaljmallen i Exchange System Manager. Mer information om detaljmallen finns i Lägga till, redigera, ändra och återställa adress och informationsmallar.

Följande tabell innehåller några speciella fältmappningar mellan adressboken och dialogrutan Egenskaper där fältnamnen skiljer sig åt.

Adressbok Egenskaper
Telefon, arbete Telefon
Plats Office

Vilka ABHiddenColumns värden för kolumner som kan döljas bestäms av värdet för Egenskaps-ID och värdet för Datatyp för följande egenskaper.

Egenskaper Egenskaps-ID och datatyp
Title 2.1115 PidTagTitle
Canonical name: PidTagTitle
Egenskaps-ID: 0x3A17
Datatyp: PtypString, 0x001F
Företagstelefon 2,672 PidTagBusinessTelephoneNumber
Canonical name: PidTagBusinessTelephoneNumber
Egenskaps-ID: 0x3A08
Datatyp: PtypString, 0x001F
Plats 2,874 PidTagOfficeLocation
Canonical name: PidTagOfficeLocation
Egenskaps-ID: 0x3A19
Datatyp: PtypString, 0x001F
E-postadress 2,934 PidTagPrimarySmtpAddress
Canonical name: PidTagPrimarySmtpAddress
Egenskaps-ID: 0x39FE
Datatyp: PtypString, 0x001F
Company 2,689 PidTagCompanyName
Canonical name: PidTagCompanyName
Egenskaps-ID: 0x3A16
Datatyp: PtypString, 0x001F
Alias 2,570 PidTagAccount
Canonical name: PidTagAccount
Egenskaps-ID: 0x3A00
Datatyp: PtypString, 0x001F
Department 2.663 PidTagDepartmentName
Canonical name: PidTagDepartmentName
Egenskaps-ID: 0x3A18
Datatyp: PtypString, 0x001F

Dessa egenskaper beskrivs i dokumentet [MS-OXPROPS]: Exchange Server-protokoll – huvudegenskapslista som kan laddas ned från Microsoft Download Center:

Ladda ned [MS-OXPROPS]-paketet nu.

Microsoft skannade den här filen efter virus. Microsoft använde det senaste virusidentifieringsprogrammet som var tillgängligt det datum då filen publicerades. Filen lagras på servrar med säkerhet som hjälper till att förhindra obehöriga ändringar i filen.

Mer information om hur du laddar ned Microsoft-supportfiler finns i Skaffa Microsofts supportfiler från onlinetjänster.