Konstiga mappnamn efter PST-migrering från Exchange Server 2003 till Exchange Server 2013

Ursprungligt KB-nummer:   2978469

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du kan exportera data från en postlåda i Exchange Server 2003 till en pst-fil med hjälp av guiden Koppla postlåda (ExMerge).
  • Du använder New-MailboxImportRequest cmdleten för att importera pst-filen till en postlåda i Exchange Server 2013.

I det här scenariot visas mappnamnen i Exchange Server 2013-postlådan med specialtecken.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom PST-filerna som skapades av ExMerge är i icke-Unicode-kod och det här stöds inte av Exchange 2013.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda Microsoft Outlook för att exportera data från postlådan i Exchange Server 2003. Outlook skapar en Unicode-datafil (.pst). Använd sedan New-MailboxImportRequest cmdleten för att importera PST-filen. Mer information om hur du importerar PST-filen till postlåda finns i Import- och exportbegäranden av postlåda.