Outlook för Mac-fel Kunde inte hämta ombudsinformation från servern

Ursprungligt KB-nummer:   2742644

Symptom

I Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 öppnar du Verktyg Konton Avancerade ombud > > > och följande felmeddelande visas:

Det gick inte att hämta ombudsinformation från servern. Försök igen senare.

Serverfelet Kunde inte få ombudsinformation

När det här felet inträffar kan du inte göra några ändringar i ombudsinställningarna eller visa dina aktuella ombud.

Orsak

Det här problemet kan uppstå när det finns en ogiltig användare som har lagts till som ombud, till exempel ett användarkonto som har tagits bort från organisationen.

Lösning

Ta bort detta ogiltiga användarkonto från dina ombud i Outlook för Windows.

  1. Konfigurera ditt användarkonto i Outlook för Windows, till exempel Outlook 2010 eller 2013.

  2. På fliken Arkiv väljer du Kontoinställningar > Ombud.

  3. Leta efter ett ombud som visar (hittades inte).

  4. Markera det här ogiltiga ombudet och välj sedan Ta bort.

    Ta bort ogiltigt ombud