Två eller fler snedstreck i följd i en hyperlänk ändras till ett snedstreck

Symptom

När du sparar en hyperlänk som innehåller två eller fler snedstreck i följd (/) i Microsoft Word eller Microsoft Outlook ändras gruppen med snedstreck till ett snedstreck. Därför är hyperlänken inte längre giltig.

Lösning

Viktigt

Den här artikeln innehåller information om hur man ändrar i registret. Gör en säkerhetskopia av registret innan du ändrar i det. Du måste också veta hur registret återställs om ett problem uppstår. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret finns i 256986 Beskrivning av Microsoft Windows-registret.

 1. Stäng alla Office-program.

 2. Start -menyn väljer du Kör, anger regedit och sedan OK.

 3. Leta upp och markera följande register under nyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\x.0\Common

  Anteckning

  I denna under nyckel är x. 0 Office-versionen (16,0 = Office 2019 eller Office 2016, 15,0 = Office 2013, 14,0 = Office 2010).

 4. När du har valt den under nyckel som du har angett i steg 3 pekar du på nyttRedigera -menyn och väljer sedan DWORD.

 5. Skriv AllowConsecutiveSlashesInUrlPathComponent och tryck på RETUR.

 6. Högerklicka på AllowConsecutiveSlashesInUrlPathComponent och välj sedan ändra.

 7. I rutan Värde data skriver du 1 och väljer sedan OK.

 8. Välj Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv-menyn.