Ett OLE-registreringsfel uppstod när du öppnar en InfoPath Forms-mapp i Outlook

Ursprungligt KB-nummer:   3095452

Symptom

När du försöker komma åt en InfoPath Forms-mapp i din postlåda i Microsoft Outlook 2016, Outlook 2019 eller Outlook för Office 365 får du följande felmeddelande i Outlook:

Mappen kan inte visas. Ett OLE-registreringsfel inträffade. Programmet är inte korrekt installerat. Kör installationsprogrammet för programmet igen.

Om du har en programmatisk lösning som använder Outlook-objektmodellen för att komma åt InfoPath Forms-mappen får du följande microsoft Visual Basic-körningsfelmeddelande:

Körningsfel '-2147221164 (80040154)':
Ett OLE-registreringsfel inträffade. Problemet är inte korrekt installerat. Kör installationsprogrammet för programmet igen.

Orsak

Office 2016, Office 2019 och Outlook för Office 365 innehåller inte InfoPath-skrivbordsklienten. InfoPath 2013 är den senaste versionen av skrivbordsklienten.

Lösning

Om du inte använder InfoPath-formulär aktivt i Outlook kan du förhindra felen i avsnittet Symptom genom att ta bort mappen InfoPath Forms från mapplistan i Outlook. Innan du tar bort mappen bör du använda en tidigare version av Outlook för att visa och backa innehållet.