Postlådor som ditt konto har fullständig åtkomst till är inte automatiskt mappade till Outlook-profil

Ursprungligt KB-nummer:   3190323

Symptom

När du tilldelar fullständig postlådeåtkomst till en viss uppsättning postlådor via en säkerhetsgrupp ser inte medlemmarna i den tilldelade gruppen postlådan automatiskt mappas till deras Outlook-profil. Postlådan kan dock nås om postlådan läggs till manuellt i Outlook-profilen eller med hjälp av Outlook på webben.

Orsak

Med processen för automatisk upptäckt undersöks msExchDelegateListBL attributet Postlåda för att avgöra vilka postlådor som ska mappas automatiskt till Outlook-profilen. För närvarande utökas inte medlemskapslistan för säkerhetsgrupper under processen för automatisk upptäckt. Det förhindrar i sin tur att postlådor automatiskt mappas till användarens Outlook-profil.

Lösning

För att automatisk mappning ska fungera korrekt måste användarna uttryckligen lägga till fullständig postlådeåtkomst till alla postlådor som de vill ska ha automatisk mappning till sin Outlook-profil.