Outlook stöder inte anslutningar till Exchange med hjälp av ActiveSync och fel: Logga in på e-postservern i Exchange ActiveSync (EAS)

Ursprungligt KB-nummer:   2859522

Symptom

När du konfigurerar Microsoft Outlook att ansluta till Microsoft Exchange med Exchange ActiveSync-protokollet (EAS)-protokollet får du följande felmeddelande:

Logga in på Exchange ActiveSync-e-postservern (EAS): Det gick inte att hitta servern.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom Outlook inte har stöd för anslutningar till en server som kör Exchange Server med EAS-protokollet.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att ansluta till Exchange med standardinställningarna för Exchange-anslutningen. Mer information om hur du konfigurerar Outlook för att ansluta till Exchange finns i Lägga till ett e-postkonto i Outlook.

Mer information

EAS-protokollet ger åtkomst till data i Exchange-postlådor till olika enheter och andra klienter. Outlook stöder användning av EAS för att ansluta till andra tjänster som stöder EAS-protokollet. Eftersom en EAS-anslutning inte tillhandahåller alla funktioner i en vanlig anslutning till Exchange, stöder inte Outlook den här metoden för att ansluta till Exchange.