Du behöver en ny app för att öppna det här osf-roaming.16-meddelandet när du startar Outlook 2016

Ursprungligt KB-nummer:   4230296

Symptom

När du försöker starta Outlook 2016 får du meddelandet Vill du tillåta att den här webbplatsen öppnar ett program på datorn?.

Skärmbild av meddelande: Tillåter du att den här webbplatsen öppnar en app på datorn]

Om du väljer Tillåt får du ett Du behöver en ny app för att öppna osf-roaming.16-meddelandet.

Skärmbild av meddelandet: du behöver en ny app för att öppna osf-roaming.16

Orsak

Det här problemet inträffar när Klicka-och-kör-versionen av Microsoft Office Professional Plus är installerad på systemet tillsammans med App-V-versionen av Microsoft Visio eller Microsoft Project.

Lösning

Lös problemet genom att distribuera Klicka-och-kör- eller MSI-versionen av Visio 2016 eller Project 2016.

Mer information om hur du distribuerar Visio 2016 eller Project 2016 finns i Distribuera Microsoft Office 2016med hjälp av App-V.