Du uppmanas upprepade gånger att ange autentiseringsuppgifter när du använder modern autentisering i Outlook 2016 för Mac

Ursprungligt KB-nummer:   3156719

Symptom

Du använder Outlook 2016 för Mac version 15.20 eller senare för att ansluta till en Exchange Online-postlåda via ett federerat konto och modern autentisering är aktiverad.

När du försöker ansluta till Exchange Online-postlådan visas leverantörens dialogruta för AD FS-autentisering (Active Directory Federation Services) och du anger dina autentiseringsuppgifter. Du uppmanas dock upprepade gånger att ange dina autentiseringsuppgifter när du redan har angett dem.

Orsak

Det här problemet uppstår om följande villkor är sanna:

  • Din e-postadress skiljer sig från ditt huvudnamn (UPN).
  • Du har angett din e-postadress i fältet Användarnamn i dialogrutan Konton i Outlook 2016 för Mac.

I det här fallet måste du manuellt ange ditt UPN i fältet Användarnamn i leverantörens AD FS-dialogruta.

Lösning

Ange ditt UPN i fältet Användarnamn i dialogrutan Konton och avsluta och starta om Outlook 2016 för Mac.

Skärmbild av dialogrutan Outlook 2016 för Mac-konton

Mer information

Om du inte känner till ditt UPN kontaktar du administratören.

Mer information om UPN finns i Användarnamnsformat.