Vissa program är inte kompatibla med klicka-och-kör-installationer av Outlook 2010

Ursprungligt KB-nummer:   981242

Symptom

Vissa program är inte kompatibla med Klicka-och-kör-installationer av Outlook 2010. Till exempel identifierar inte Windows Mobile Device Center eller Exchange ActiveSync Outlook 2010 som installerat.

Mer information

Mer information om utökningsbarhetssupportmatris för Outlook-plattformen i Klicka-och-kör finns i följande tabell.

Utökningsbarhetsfunktion Klicka-och-kör på en 32-bitarsversion av operativsystemet utan att Outlook är installerat Klicka-och-kör på en 32-bitarsversion av operativsystem med Microsoft Office Outlook 2007 eller tidigare versioner installerade Klicka-och-kör på en 32-bitarsversion av operativsystem med Outlook 2010 installerat Klicka-och-kör på en 64-bitarsversion av operativsystemet utan att Outlook är installerat Klicka-och-kör på en 64-bitarsversion av operativsystemet med 32-bitarsversionen av Outlook installerad Klicka-och-kör på en 64-bitarsversion av operativsystemet med 64-bitarsversionen av Outlook installerad
Outlook-tillägg som använder Outlook-objektmodell (OM) Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds Tillägg bör fungera, med förståelse för att äldre tillägg kan brytas på grund av utfasningen av kommandofält i Outlook 2010, inte läsa in eller installera på grund av installationsproblem eller andra kompatibilitetsproblem.
Externa program där endast Outlook OM används Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte
Outlook-tillägg som använder Outlook OM och utökad MAPI Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte
Externa program som använder enkel MAPI MAPISendMail Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds inte
Externa program som använder andra MAPI-anrop än MAPISendMail Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte
Externa program som använder utökad MAPI Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte Stöds inte
Mailto protocol handler Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds Stöds