Det går inte att spara konversationshistoriken eller visa röstmeddelanden i Skype för företag

Ursprungligt KB-nummer:   4099000

Symptom

Något av följande problem visas i Microsoft Skype för företag:

  • Konversationshistoriken för Skype för företag-klienten kan inte sparas i Outlook-klienten.
  • Du kan inte se alternativet för röstmeddelanden i Skype för företag-klienten.

Dessutom kan följande felmeddelande visas:

Exchange-servern låter oss inte ansluta. Vi arbetar med att åtgärda anslutningen. Historiken, röstbrevlådan och Outlook-funktionerna kanske inte är tillgängliga.

Orsak

Det här inträffar eftersom storleken på objektet som läses från mappen Borttaget överskrider kvoten på 1 048576 (0x100000) byte.

Lösning

Gå till > Borttagna objekt i Outlook-klienten för att kontrollera om det finns undermappar under Borttagna objekt. Om det finns tar du bort dem och försöker igen.