Det går inte att läsa krypterade eller begränsade meddelanden som skickas till en delad postlåda i Outlook

Symptom

Användare som beviljas fullständig behörighet till en delad postlåda kan inte läsa krypterade eller begränsade e-postmeddelanden som skickas till den delade postlådan i Microsoft Outlook. Användaren kan få ett meddelande om omdirigering i Outlook-klienten som pekar på Outlook på webben (OWA). OWA kan dock inte läsa in meddelandena.

Anteckning

Användare som tas med som mottagare i krypterade eller begränsade e-postmeddelanden kan läsa meddelandena från sin postlåda i Outlook.

Orsak

Outlook och Azure Information Protection-unified labeling-klienten kräver att användaren har fullständig åtkomstbehörighet och har automatisk mappning aktiverat. Automatisk mappning är emellertid inte aktiverat för användare som beviljas fullständig åtkomst via en säkerhetsgrupp.

Mer information finns i "Kan jag öppna krypterade meddelanden som skickas till en delad postlåda?" i Vanliga frågor och svar om meddelandekryptering.

Lösning

Lös problemet genom att använda någon av följande lösningar:

  • Använd alternativet Öppna en annan postlåda för att öppna meddelandet i OWA.
  • Aktivera automatisk mappning genom att bevilja fullständig åtkomstbehörighet direkt till användaren.