Händelse 4096 loggas om uppvärmningsposten är inställd för VSTO-tillägg i Outlook

Ursprungligt KB-nummer:   4017116

Sammanfattning

När du installerar och registrerar VSTO(Visual Studio Tools for Office) på programnivå Add-Ins för Microsoft Office finns det en valfri registerpost med namnet , som kan Warmup anges.

Registerposterna för VSTO-tillägg förklarar följande:

Postnamn Skriv Beskrivning
Uppvärmning REG_DWORD Valfritt. Ett värde som anger att .NET Framework och Visual Studio Tools för Office körs innan ett tillägg läses in och minskar den tid det tar att läsa in ett tillägg. Ange 1 för posten och använd det tillsammans med posten för att minska inläsningstiden för Warmup LoadBehavior Outlook 2010-tillägg som distribueras med Windows Installer (.msi). Det går inte att ange den här registernyckeln med ClickOnce.

Mer information

Om den här posten är aktiverad (0x1) loggas följande händelse i programloggen när programmet startas och tillägget läses in:

Händelse-ID: 4096
Källa: VSTO

Anpassnings-URI: file:///C:/Program (x86)/Common Files/Microsoft Shared/VSTA/Pipeline.v10.0/PipelineSegments.store

Undantag: Manifest för undantagsläsning från file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/Microsoft%20Shared/VSTA/Pipeline.v10.0/PipelineSegments.store: manifestet kanske inte är giltigt eller så kunde filen inte öppnas.

Händelsen kan ignoreras utan risk och påverkar inte funktionerna i programmet eller tillägget.