Du kan bara öppna två identiskt namngivna Excel-bifogade filer från olika e-postmeddelanden

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • I Microsoft Outlook får du flera e-postmeddelanden.
  • Alla meddelanden har bifogade filer i Microsoft Excel-arbetsböcker.
  • Alla bifogade filer har olika innehåll.
  • Alla bifogade filer har samma filnamn.

I det här scenariot kan du bara öppna två av de bifogade filerna med hjälp av Excel.

Lösning

Undvik att skicka e-postmeddelanden som har bifogade Excel-filer som har samma filnamn.