Ta bort varaktighet från bevarandeprinciptaggar i Outlook

Sammanfattning

Som standard visas följande information i bevarandeprinciptaggar i Microsoft Outlook:

  • Taggnamn
  • Taggvaraktighet

Version 16.0.12318.10000 av Outlook för Office 365 introducerade en ändring som gör att administratörer och användare kan ta bort varaktighetsinformationen från taggvyn. Taggen Ta bort 1 månad (30 dagar) blir till exempel 1 månad Ta bort.

Ange följande registernyckel för att ta bort informationen om varaktighet.

Type (Typ) Value
Registerundernyckel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences
Värdenamn HideRetentionPolicyDuration
Värdetyp REG_DWORD
Värdedata 0x1

Anteckning

  • Ett värde 0x0 Outlook-standardinställningen (information om varaktighet visas).
  • Värdet för 0x1 tar bort varaktighetsinformationen och visar endast principnamnet.
  • Den här ändringen kommer inte att bakåtporteras till Office 2016 eller tidigare versioner.