Så här tar du bort en återförsäljarrelation med en kund i Partnercenter

Lämpliga roller: Global administratör

I den här artikeln beskrivs hur du tar bort en återförsäljarrelation med en kund i Partnercenter.

Direkta partner eller indirekta leverantörer: Om du inte längre gör en kontakt med en kund kan du ta bort relationen i Partnercenter.

Borttagning av en relation har följande konsekvenser:

 • Kunden tas bort från din lista över kunder i Partnercenter
 • Tar bort dig från listan över tillgängliga supportkontakter för din kund
 • Dina administratörsprivilegier för delegering för kunden tas bort
 • Du kan inte göra framtida inköp för kunden

Ta bort en relation

Om du vill ta bort relationen måste du avbryta Azure RI-reservationer, avbryta programvaruinköp och inaktivera eventuella aktiva prenumerationer först.

 1. Pausa alla aktiva prenumerationer.

  1. Från Partnercenter går du till Kunder och väljer en kund

  2. Under Prenumerationer väljer du en prenumeration.

  3. Välj Pausad

  4. Upprepa dessa steg för varje aktiv prenumeration.

 2. Ta bort relationen i Partnercenter:

  a. Från Partnercenter går du till Kunder och väljer en kund.

  b. Välj Konto.

  c. Välj Ta bort återförsäljarrelation.

  Anteckning

  Om några prenumerationer fortfarande är aktiva kommer länken Ta bort återförsäljarrelation att vara inaktiv.

Nästa steg