Använd de regionala myndigheternas portallösning för beredskap och övervakning

Sjukhuspersonal har tillgång till en ökning av antalet patienter samtidigt som de hanterar försörjningskedjan under en nödsituation. Genom att använda de regionala myndigheternas portallösning för beredskap och övervakning kan sjukvårdsmedarbetare snabbt visa och lägga till data för fläktar, personal väntande utskrivningar och COVID-19-relaterade patienter.

Portalen i korthet

Navigera till Power Apps-portalen för att arbeta med personal, utrustning, materiel, patient och andra områden. I följande avsnitt får du veta hur du kan komma åt, skicka eller uppdatera i egenskap av sjukvårdsanvändare av portalen.

Portalen i korthet

Du kan använda de senaste mobila enheterna och webbläsarna när du använder regionala myndigheters beredskaps- och övervakningsportal (förutom Apple iPad).

Komma i gång med portalen

När du besöker portalen kan du välja att logga in eller begära åtkomst om det är första gången:

Startskärmen

Välj Logga in om du redan har autentiseringsuppgifter för inloggning. Välj Lös in inbjudan om du vill lösa in en inbjudan. Du kan också välja att begära åtkomst med hjälp av alternativet Begär åtkomst om du inte redan har ett konto.

Komma i gång

Begär åtkomst

Ange för- och efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer om du vill begära åtkomst till portalen. Du kan välja en överordnad organisation genom att använda sökikonen och sedan välja den överordnade organisation eller söka efter den.

Du kan välja en roll när du begär åtkomst. Med rollen Administratör för överordnad organisation kan du hantera administrativa uppgifter. Med rollen Organisatorisk vårdpersonal kan du skicka vårdrelaterad information. Rollen Rapportvisning används för att visa olika instrumentpaneler i portalen Akutrespons och övervakning för regionala myndigheter. För rapportvisningsprogram från en regional organisation som inte har överordnad organisation associerad kan du välja rollen Regional rapportvisning för att visa instrumentpaneler i portalen Akutrespons och övervakning för regionala myndigheter. Mer information om roller finns i avsnittet Användare i Administrativa uppgifter.

När du har skickat in en åtkomstbegäran får du en bekräftelse på portalen och du får ett e-postmeddelande när din åtkomstbegäran har bearbetats.

Bekräftelse på begärd åtkomst

Lösa in inbjudan

Välj Lös in inbjudan om du har fått en inbjudan via e-post med en inbjudningskod:

Lösa in inbjudan

Du kan markera kryssrutan Jag har ett befintligt konto om du vet att ditt konto redan finns i lösningen.

Välj Registrera för att starta registreringsprocessen och ange den informationen som ska sparas i kontot.

Logga in

Om du redan har en e-postadress och ett lösenord anger du dina uppgifter och väljer sedan Logga in. Du kan spara autentiseringsuppgifterna med kryssrutan Kom ihåg mig om du inte delar enheten med någon annan.

Om du glömmer lösenordet kan du använda alternativet Har du glömt lösenordet? för att få ett e-postmeddelande om återställning av lösenord:

Logga in

När du har loggat in på portalen visas väljaren Sjukhussystem, Region och Inrättning innan du kan börja skicka data:

Hantera dina resurser

Gör dina val innan du går vidare till nästa steg. Med sökknappen kan du slå upp poster och söka efter önskat sjukhus, region eller inrättning.

Sök efter poster

Hantera en användarprofil

När du har loggat in kan du visa och hantera din profil genom att välja alternativet Visa profil högst upp till höger på skärmen:

Visa profil

Visa profil

När du har valt profilen högst upp till höger på skärmen kan du välja alternativet Visa profil när du vill kontrollera och uppdatera din profilinformation:

Användarprofil

Ändra lösenord

Välj Ändra lösenord från vänster på profilsidan om du vill byta lösenord för kontot:

Ändra lösenord

Ändra e-post

Välj Ändra e-post om du vill ändra din e-post adress:

Ändra e-post

Anteckning

En påminnelse om att bekräfta e-postadressen visas om den inte verifieras när du besöker en profilsida. Dessutom visas ett utropstecken (!) bredvid alternativet Ändra e-post till vänster. Påminnelserna försvinner när du har bekräftat din e-postadress.

Portalkomponenter

Den regionala myndighetslösningen för beredskap svar och övervakning består av följande komponenter:

 • Sängplatskapacitet
  Samla in information om sänglicenser, kapacitet, brådska, bemannade sängplatser och överbeläggningssängdata.

 • Personal
  Samla in status för leg. sjuksköterskor efter plats i tillgången.

 • Utrustning
  Samla in information om utrustningen, t.ex. fläktar och NIPPV-enheter.

 • Material
  Samla in viktiga materiel för att spåra, hantera och beräkna lagerhållningen mer effektivt.

 • COVID-19 statistik
  Samla in status för hur många patienter som är under utredning av COVID-19 och hur många testade positivt.

Sängplatskapacitet

Välj Sängkapacitet om du vill uppdatera patientinformation, sängplatser samt personalkapacitet för den valda platsen:

Sängplatskapacitet

Alternativ och beskrivning

Bemannad IVA för nya patienter och intensivvårdsbeläggning

Beläggning för bemannade nya vuxna och barnpatienter och andra platser för IVA och akutvård.

Alternativnamn Beskrivning
IVA-sängplatser (AIIR-rum) som för närvarande används Antalet intensivvårdssängplatser (IVA) i isolerade rum för luftburen infektion som för närvarande används.
IVA-sängplatser (icke-AIIR-rum) som för närvarande används Antal IVA-sängplatser i icke-AIIR-rum som används just nu.
Akutvårdssängplatser (AIIR-rum) som för närvarande används Antal akutvårdssängplatser (AIIR-rum) som används just nu
Akutvårdssängplatser (icke-AIIR-rum) som för närvarande används Antal akutvårdssängplatser (icke-AIIR-rum) som används just nu

Anteckning

Alternativen för beläggning av barnpatienter är inaktiverade om kapaciteten inte är minst 1 vid den valda anläggningen.

Bemannad slutna sängplatsbeläggning i andra områden

Beläggning för bemannade sängar för nya patienter i andra områden än IVA och akutvård.

Alternativnamn Beskrivning
Neonatala IVA-sängplatser som för närvarande används Neonatala IVA-sängplatser som för närvarande används.
Antal förekomster i områden för utflöde/upptagna/expansion som för närvarande används Antal förekomster i områden för utflöde/upptagna/expansion som för närvarande används.
Antal sängplatser i andra områden för nya patienter som för närvarande används Antal sängplatser i andra områden för nya patienter som för närvarande används.
Antal sängplatser med avlidna som används just nu Antal sängplatser med avlidna som används just nu
Obs!: Visas endast om Total bårhuskapacitet för den valda funktionen är minst 1.

Sängar för nya patienter bemannings- och överbeläggningskapacitet

Välj om din verksamhet är bemannad efter sin kapacitet för nya patienter och om din anläggning kan överbeläggas bortom din bemannade sängplatskapacitet. Annars väljer du lämpliga orsaker.

Alternativnamn Beskrivning
Är din tillgång bemannad till sin fulla licensierade sängplatskapacitet? Ja/nej. Om svaret är "Nej" kan du välja ett av följande orsaker:
- Personal
- Utrymme
- Personlig skyddsutrustning
- Utrustning
- Låg patientvolym
Kan ni överbelägga bortom era licensierade sängplatser? Ja/nej. Om svaret är "Nej" kan du välja ett av följande orsaker:
- Personal
- Utrymme
- Personlig skyddsutrustning
- Utrustning
- Låg patientvolym

Tidigare inlämningar

När du öppnar sängkapacitet eller någon annan komponent som exempelvis Personal, Utrustning, Materiel eller COVID-19-statistik kan du se senaste överföringsdatum, tid och sändande.

När du väljer ett enskilt fält kan du också se det tidigare värdet för fältet:

Tidigare värde

Personal

Skicka personaluppgifter, formulär för uppdatering av personal:

Personalinformation

Alternativ och beskrivning

Vilka personalalternativ som är tillgängliga beror på organisationens krav. Se dina organisations resurser för information om bemanningsalternativ. Lägg till detaljerna för grupper som inte finns i listan i formuläret med den sista frågan i det här formuläret.

Utrustning

Skicka in information om utrustningen, t.ex. fläktar och NIPPV-enheter:

Information om utrustning

Alternativ och beskrivning

Alternativnamn Beskrivning
Mekaniska ventilatorer Antal fläktar som används.
NIPPV (icke-invasiv ventilation med positivt tryck) Antal icke-invasiva fläktar med positivt tryck som används.

Material

Skicka lagerinformationen om leveranser, t.ex. material på lager, användningsmetod (utökad användning eller återanvändning) och möjlighet att förmedla materialet:

Leveransinformation

Alternativ och beskrivning

Vilka materialalternativ som är tillgängliga beror på organisationens krav. Information om beskrivningar av materialnamn finns i organisationens resurser.

Anteckning

Objektvärdena för materiallager måste vara i nummerformat. Materielnumret gäller för enskilda komponenter. N-95-masker räknas till exempel per varje enskild mask i stället antalet lådor som innehåller masker.

Att tänka på när det gäller material

 • Vid beräkning av tillgången rekommenderar vi att du använder en förbrukningstakten för personlig skyddsutrustning PPE.
 • Mer information om bevarande strategi som finns bevarandestrategier för personlig skyddsutrustning.
 • Utökad användning: Bära för upprepad nära kontakt med flera patienter utan att de behöver tas bort mellan patienterna.
 • Återanvända: med hjälp av samma skyddsutrustning för flera påträffade patienter med patienter, men avlägsnande av dem (utdrag) efter varje träff.
 • Ventilator engångsartiklar använda/återanvända: När du överväger definitioner för utökad användning eller återanvänder ventilatortillbehör, se dokumentet om Knapp resurshantering och krisstandarder för vårdöversikt.
  Hälsotillstånd Översikt över knappa resurshantering och krisstandarder
  Standard Vanligt
  Bevarande Beredskaps
  Extrem Kris
 • Ventilatormaterial (engångsartiklar): när du funderar på definitioner för Ventilatormaterial (engångsartiklar), se webbplatsen CDC NHSN.

COVID-19 statistik

Skicka in specifik COVID-19-information med hjälp av formuläret COVID-19-statistik:

Statistik

Alternativ och beskrivning

COVID-19-statistik innehåller uppgifter för både COVID-19 misstänkta och COVID-19 bekräftade patienter.

Sängar för nya patienter

Skicka information om sängar för nya patienter:

Alternativnamn  Beskrivning 
Totalt antal patienter på sjukhus Totalt antal inlagda patienter.
Föregående dags inlagda patienter Antal nya patienter som lagts in på sjukhus.
Totalt inlagda patienter och med ventilator Patienter som för närvarande är inlagda på sjukhus med mekaniska ventilatorer.
Totalt antal patienter på sjukhus Totalt antal patienter som har misstänkta eller bekräftade COVID-19 (efter 14 dagar eller mer) ett annat villkor än COVID-19.
Patienter på föregående dags inträde på sjukhus Antal patienter som har tillträtt misstänkta eller bekräftade COVID-19 den föregående dagen och den föregående dagen är 14 dagar sedan upptagande.

Akutavdelning eller spillområde

Endast tillgängligt om funktionen är aktiverad för akutavdelningen eller på ett spillområde.

Alternativnamn  Beskrivning 
Väntar på sängplats för ny patient Antal patienter som väntar på säng för ny patient.
Invänta en säng för ny patient och en ventilator Antal patienter på mekanisk ventilator som inväntar säng för ny patienten.

Alla platser

Alternativnamn  Beskrivning 
Föregående dags dödsfall. Föregående dags dödlighetsnummer för patienter som misstänks eller bekräftats med COVID-19 (inkluderar sjukhus, akutavdelning och alla spillområden).

Allmänna portalalternativ

I det här avsnittet får du lära dig mer om de allmänna alternativ som finns på portalen för regional akutrespons.

Skicka formulär

När du har skickat ett formulär får du en bekräftelse på sändningen och du kan gå tillbaka till startsidan genom att välja Gå till startsidan:

Skicka formulär

Logga ut

Du kan logga ut från appen med hjälp av profilikonen högst upp till höger på skärmen.  

Logga ut

Byta inrättning

Du kan när som helst byta inrättning genom att välja inrättningens namn högst upp till höger på skärmen.

Byta inrättning

Om du använder en mobil enhet använder du knappen överst till höger och väljer sedan namnet på den inrättning du vill byta:

Byta inrättning med mobilen

Du kan när som helst gå tillbaka till startsidan från valfri sida genom att välja organisationen högst upp till vänster på skärmen:

Navigering

Du kan också gå tillbaka till föregående sida, till exempel startsidan:

Navigering

Problem och feedback

 • För att rapportera ett problem med den regionala myndighetslösningen för beredskap och övervakning, gå till https://aka.ms/rer-issues.

 • För feedback om den regionala myndighetslösningen för beredskap och övervakning, gå till https://aka.ms/rer-feedback.