Power BI-dokumentation

Power BI ger dig en bättre inblick och ökar värdet på dina data. Power BI-dokumentationen innehåller expertinformation och hjälper dig att uppfylla dina specifika behov, oavsett hur du använder Power BI.

Relaterade verktyg

Power BI-rapportserver

Utforska Power BI-rapportservern, en lokal rapportserver med en webbportal där du kan visa och hantera Power BI-rapporter, sidnumrerade rapporter och KPI:er.

REST API:er för Power BI

REST-API:erna för Power BI tillhandahåller tjänstslutpunkter för inbäddning, administration och användarresurser.

Power BI klient-API:er för inbäddad analys

Ett bibliotek på klientsidan för inbäddning Power BI JavaScript eller TypeScript.

Andra Microsoft Power Platform produkter

Power Apps

Skapa snabbt appar med lite kod som moderniserar förskottsbetalningar och löser svåra affärsutmaningar i din organisation.

Power Automate

Skapa automatiserade arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänster för att synkronisera filer, få meddelanden med mera.

Power Virtual Agents

Skapa kraftfulla robotar med hjälp av ett guidat grafiskt gränssnitt utan kod utan behov av dataforskare eller utvecklare.