Har du glömt lösenordet till Power BI?Forgot your password for Power BI?

Om du har glömt ditt lösenord, kan du använda följande länk för att begära en lösenordsåterställning.If you've forgotten your password, you can use the following link to request a password reset.

https://passwordreset.microsoftonline.com

Om du får ett meddelande om att ditt konto inte har konfigurerats för lösenordsåterställning kontaktar du din administratör. Om du använder den kostnadsfria utvärderingsversionen är administratören den första personen inom organisationen som registrerade sig.If you're told your account isn't set up for password reset, contact your admin. If you're using the free trial, the admin is the first person in your organization who signed up.

Om du fortfarande har problem med att komma åt ditt konto kan du prova att kontakta supportteamet för att få en lösenordsåterställning.If you're still having issues accessing your account, you can try contacting the support team for a password reset.

1-800-642-76761-800-642-7676

Observera att det här telefonnumret inte är numret till supporten för Power BI-tjänsten.It's important to note that this phone number is not the Power BI service support number.

Anteckning

Power BI ger stöd under vanliga kontorstider i tidszonen EST.Power BI provides support during usual business hours in the Eastern Standard Time (EST) time zone. Support ges för närvarande endast på engelska.Support is currently only provided in English.

Har du fler frågor?More questions? Fråga Power BI CommunityTry asking the Power BI Community