Power BI för amerikanska myndighetskunder

Den här artikeln är till för amerikanska myndighetskunder som distribuerar Power BI som en del av ett Microsoft 365-myndighetsabonnemang. Myndighetsabonnemang är utformade för de unika behoven hos organisationer som måste uppfylla amerikanska efterlevnads- och säkerhetsstandarder.

Den Power BI-tjänst som har utformats för amerikanska myndighetskunder skiljer sig från den kommersiella versionen av Power BI-tjänsten. Dessa funktionsskillnader och funktioner beskrivs i följande avsnitt.

Anteckning

Innan du kan få en Power BI-prenumeration för amerikanska myndigheter och tilldela licenser till användare, måste du registrera dig för ett Microsoft 365-myndighetsabonnemang. Om din organisation redan har ett Microsoft 365-myndighetsabonnemang kan du gå vidare till Köpa en Power BI Pro-prenumeration.

Molninstanser för amerikanska myndigheter

Om du är en ny kund måste du verifiera organisationens behörighet innan du kan registrera dig för ett Microsoft 365-myndighetsabonnemang. Kom igång genom att fylla i kvalificeringsformuläret för Microsoft 365-myndighetsabonnemang.

Microsoft 365 erbjuder olika miljöer för myndigheter för att uppfylla olika krav på efterlevnad. Se till att du väljer rätt plan för din organisation genom att läsa beskrivningen Microsoft 365 för amerikanska myndigheter för varje miljö:

Anteckning

Om du redan har distribuerat Power BI till en kommersiell miljö och vill migrera till molnet för amerikanska myndigheter måste du lägga till en ny Power BI Pro- eller Premium per användare-prenumeration till ditt Microsoft 365-myndighetsabonnemang. Sedan replikerar du dina kommersiella data till Power BI-tjänsten för amerikanska myndigheter, tar bort kommersiella licenstilldelningar från användarkonton och tilldelar sedan användarkontona en Power BI Pro-myndighetslicens.

Köp en Power BI Pro-prenumeration för myndighetskunder

När du har distribuerat Microsoft 365 kan du lägga till en Power BI Pro-prenumeration. Om du vill Power BI Pro myndighetstjänsten följer du riktlinjerna i Registrera din amerikanska myndighetsorganisation. Köp tillräckligt många licenser för alla användare som behöver använda Power BI och tilldela sedan enskilda användarkonton dessa licenser.

Viktigt

Power BI för amerikanska myndigheter är inte tillgängligt som en kostnadsfri licens. För att få åtkomst till government community cloud måste varje användare tilldelas en licens Pro eller Premium per användare (PPU). Om ett användarkonto har tilldelats en kostnadsfri licens har användaren bara åtkomst till det kommersiella molnet och kommer att stöta på autentiserings- och åtkomstproblem.

Om du har köpt Power BI Premium behöver du inte tilldela licenser Pro tillåta användare att använda innehåll. Användare i organisationen kan visa rapporter som delas med dem, så länge rapporterna publiceras till en Premium kapacitet. Innehållsskapare måste fortfarande tilldelas en Pro licens.

Information om man granskar skillnaderna mellan licenstyper finns i Power BI-tjänstefunktioner efter licenstyp.

Logga in på Power BI för amerikanska myndigheter

URL:erna för att ansluta till Power BI skiljer sig åt för myndighetsanvändare och kommersiella användare. Om du vill logga in på Power BI version använder du någon av följande WEBBADRESSer:

Ditt konto kan ha konfigurerats i mer än ett moln. Om ditt konto har konfigurerats på det viset, så kan du välja vilket moln du ska ansluta till när du loggar in till Power BI Desktop.

Tips

I den här videon Power BI Desktop i myndighetsmolnvisar Technical Specialist Steve Winward hur du kan använda en registerinställning för att gå direkt till rätt molnslutpunkt för din miljö. Registernyckelinställningarna för att kringgå slutpunkten för global identifiering delas på GitHub.

Tillåta anslutningar till Power BI

Om du vill använda Power BI-tjänsten måste du tillåta anslutningar till de slutpunkter som krävs på Internet. Dessa slutpunkter måste vara tillgängliga för att kommunikation mellan ditt eget nätverk, Power BI och andra tjänster ska kunna ske.

I följande tabell visas de slutpunkter som krävs för att lägga till i listan över tillåtna för att aktivera anslutning till Power BI-tjänsten för allmän webbplatsanvändning. Dessa slutpunkter är unika för det amerikanska regeringsmolnet. Tjänsten Power BI kräver att endast Transmission Control Protocol (TCP) port 443 öppnas för de angivna slutpunkterna.

Slutpunkterna för att hämta data, instrumentpanel- och rapportintegrering, visuella Power BI-objekt och andra valfria tjänster är inte unika för det amerikanska myndighetsmolnet.

Information om hur du lägger till dessa URL:er i listan över tillåtna finns i Lägga Power BI URL:er i din lista över tillåtna.

Autentisering, identitet och administration för Power BI måste ha en anslutning till Microsoft 365-tjänster. Du måste också ansluta till Microsoft 365 för att kunna se spårningsloggar. Information om hur du identifierar slutpunkterna för dessa tjänster finns Microsoft 365"-integrering" i följande tabell:

Power BI-URL:er för allmän webbplatsanvändning

Syfte Mål
Backend-API:er GCC: api.powerbigov.us
GCC Hög: api.high.powerbigov.us
DoD: api.mil.powerbigov.us
Backend-API:er GCC:*.analysis.usgovcloudapi.net
GCC High: *.high.analysis.usgovcloudapi.net
DoD: *.mil.analysis.usgovcloudapi.net
Backend-API:er Alla: *.pbidedicated.usgovcloudapi.net
Innehållsleverantörsnätverk (CDN) GCC: gov.content.powerapps.us
GCC High: high.content.powerapps.us
DoD: mil.content.powerapps.us
Microsoft 365-integrering GCC: Globala slutpunkter
GCC High: GCC High-slutpunkter för amerikanska myndigheter
DoD: DoD-slutpunkter för amerikanska myndigheter
Portalen GCC: .powerbigov.us
GCC Hög:
.high.powerbigov.us
DoD: *.mil.powerbigov.us
Tjänsttelemetri Alla: dc.services.visualstudio.us
Informationsmeddelanden (valfritt) Alla: arc.msn.com

Anslut myndighetstjänster och Azure-molntjänster

Azure distribueras i flera moln. Som standard kan du aktivera brandväggsregler för att öppna en anslutning till en molnbaserad instans, men molntäckande nätverk skiljer sig åt. Om du vill kommunicera mellan tjänster i det offentliga molnet och tjänster i Government Community Cloud måste du konfigurera särskilda brandväggsregler. Om du exempelvis vill ha åtkomst till offentliga molninstanser för en SQL-databas från myndighetens molndistribution av Power BI, så behöver du en brandväggsregel i SQL-databasen. Konfigurera specifika brandväggsregler för SQL-databser som tillåter anslutningar till Azure Government Cloud för följande datacentra:

  • USGov Iowa
  • USGov Virginia
  • USGov Texas
  • USGov Arizona
  • USA DoD, östra
  • USA DoD, centrala

Om du vill hämta IP-intervall för amerikanska myndigheters moln laddar du ned filen IP-intervall och tjänsttaggar för Azure – US Government-moln. Intervall visas för både Power BI och Power Query.

Mer information om Microsoft Azure Government-molntjänster finns i Azure Government-dokumentationen.

Information om hur man konfigurerar brandväggar för SQL-databaser finns i Skapa och hantera IP-brandväggsregler.

Tillgänglighet för Power BI-funktioner

För att tillgodose kraven hos myndighetsmolnkunder skiljer sig myndighetsplanerna från kommersiella planer i vissa avseende. Vårt mål är att göra alla funktioner tillgängliga i myndighetsmoln inom 30 dagar efter att de har blivit allmänt tillgängliga. I några få fall hindrar underliggande beroenden oss från att göra en funktion tillgänglig.

I följande tabell visas funktioner som ännu inte är tillgängliga i en viss myndighetsmiljö eller som är tillgängliga med begränsad funktionalitet. Tabellen använder följande nycklar:

Nyckel Beskrivning
Bild av knappen "Tillgänglig" och en bockmarkering som anger att objektet i listan är tillgängligt. Funktionen är tillgänglig i miljön och eventuella undantag definieras i fotnoter.
Bild av knappen "Inte tillgänglig", ett "x"-tecken som anger att objektet i listan inte är tillgängligt. Funktionen är inte tillgänglig i miljön och vi har ingen uppskattad tidsram för leverans.

Om en version planeras för en miljö inkluderar vi kvartalets uppskattade tillgänglighet.

Funktion GCC GCC High DoD
Azure B2B-samarbete mellan myndigheter och kommersiella moln1 Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig".
Mallappar2 Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig".
Bädda in i SharePoint Online med hjälp Power BI webbdelen Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Inte tillgänglig".
Dataskydd (MIP-etiketter) Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig".
Dataflöden – Direct Query Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Inte planerad
Dataflöden – optimering av SQL-beräkningsmotorn Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Inte planerad
Fliken Power BI i Teams3 Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Inte tillgänglig". Bild av knappen "Inte tillgänglig".
Stora modeller Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Inte planerad
Anslutningsapp för Call Quality Data CY2022-H1 CY2022-H1 CY2022-H1
Bring Your Own Storage (Azure Data Lake Gen 2) Bild av knappen "Inte tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig". Bild av knappen "Tillgänglig".
Genomsökningsflöde för klientmetadata4 Bild av knappen "Inte tillgänglig". Bild av knappen "Inte tillgänglig". Bild av knappen "Inte tillgänglig".

1 Även om B2B-samarbete är tillgängligt för GCC måste externa användare utfärdas en licens i den miljön. Licenser för kommersiella moln är inte giltiga i GCC. Mer information om kända begränsningar med B2B-samarbete för amerikanska myndigheter finns i Jämför Azure Government och globala Azure.

2 Eftersom Marketplace-appar inte är tillgängliga för instanser av amerikanska myndighetsmoln är mallappar begränsade till privata appar och organisationsappar.

3 Den Power BI upplevelsen av Teams för GCC är begränsad. Den fungerar bara för klassiska arbetsytor och innehåller inte de förbättrade funktioner som beskrivs i Bädda in Power BI innehåll i Microsoft Teams.

4 Genomsökningsflödet för klientmetadata består av följande rest Power BI-API:er: getmodifiedworkspaces, getscanresult, getscanstatusoch postworkspaceinfo. Dessa API:er stöds inte i nationella moln.

Nästa steg