Power BI-webbseminarierPower BI webinars

Registrera dig för våra kommande live-webbseminarier eller titta på våra inspelade sessioner på begäran.Register for our upcoming live webinars or watch our recorded sessions on-demand.

Kommande webbseminarierUpcoming webinars

Webbsemineringsserie: Hantera datamodellering med Power BI Avsnitt 2 – Lär dig avancerad datamodellering med Power BIWebinar Series: Mastering Data Modeling with Power BI Episode 2 - Learn Advanced Data Modeling with Power BI
av Pavoen ter Heerdt och Marc Lelijveldby Jeroen ter Heerdt and Marc Lelijveld
Registrera dig för att titta den 19 maj, 10:00– 11:00 PST, 2021Register to watch on May 19th, 10AM – 11AM PST, 2021

Kommande webbseminarier från Power BI-communitynUpcoming webinars from the Power BI community

Kom igång med dessa populära webbseminarier på begäran:Get started with these popular on-demand webinars:

Skydda dina data i rörelse och i vila med Power BISecuring your data in motion and at rest with Power BI
av Dha Dha och Yhak Kesselmanby Anton Fritz and Yitzhak Kesselman
Titta nuWatch now

Webbsemineringsserie: Hantera datamodellering med Power BI Avsnitt 1 – Datamodellering 101: Öka effekten av Power BIWebinar Series: Mastering Data Modeling with Power BI Episode 1 - Data Modeling 101: Increasing the Impact of Power BI
av Pavoen ter Heerdt och Marc Lelijveldby Jeroen ter Heerdt and Marc Lelijveld
Titta nuWatch now

Snabbstartsguide för att navigera Power BIQuickstart Guide to Navigating Power BI
av Miguel Martinezby Miguel Martinez
Titta nuWatch now

Datadrivna insikter för beslutfattande i realtid och bättre kundrelationerData-driven Insights for Real-time Decisions and Stronger Customer Connections
av Shruti Shukla och Chandra Stevensby Shruti Shukla and Chandra Stevens
Titta nuWatch now

Kom igång snabbt med Power BIGet up and Running Quickly with Power BI
av Miguel Martinez, Microsoftby Miguel Martinez, Microsoft
Titta nuWatch now

Stöd en fjärrdatakultur med Power BI och Microsoft TeamsDrive a Remote Data Culture with Power BI and Microsoft Teams
av Lukasz Pawlowskiby Lukasz Pawlowski
Titta nuWatch now

Bättre tillsammans: 5 fördelar som Excel-användare får av att använda Power BIBetter Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI
av Miguel Martinez och Carlos Oteroby Miguel Martinez and Carlos Otero
Titta nuWatch now

Övervaka dina data i realtid med Microsoft Power BIMonitor Your Data in Real-time with Microsoft Power BI
av Miguel Martinez och Peter Myersby Miguel Martinez and Peter Myers
Titta nuWatch now

Accelerera Power BI på Azure Data Lake Storage med DremioAccelerate Power BI on Azure Data Lake Storage with Dremio
av Chris Webb och Tomer Shiran Titta nuby Chris Webb and Tomer Shiran Watch now

Bygg skalbara BI-lösningar med hjälp av Power BI och SnowflakeBuild Scalable BI Solutions Using Power BI and Snowflake
av Chris Webb, Craig Collier och Chris Hollidayby Chris Webb, Craig Collier, and Chris Holliday
Titta nuWatch now

Gör användarna nöjdare med några metodtips kring hantering av BI-innehållBoost User Satisfaction with Best Practices for Managing BI Content
av Nimrod Shalitby Nimrod Shalit
Titta nuWatch now

Från insikt till åtgärd: Köra en datakultur med Power BIFrom Insight to Action: Driving a Data Culture with Power BI
av Arun Ulagaratchagan och Amir Netzby Arun Ulagaratchagan and Amir Netz
Titta nuWatch now

Aktivera bättre analyser med Power BI EmbeddedEnable Better Analytics with Power BI Embedded
av Alon Baramby Alon Baram
Titta nuWatch now

Hur Miami HEAT använder Power BI för att driva affärsbeslutHow the Miami HEAT Used Power BI to Drive Business Decisions
av Edson Crevecoeur, Frank Mesa och Xinrou Tanby Edson Crevecoeur, Frank Mesa and Xinrou Tan
Titta nuWatch now

Förenkla stordataförberedelse och analys med Power BISimplify Big Data Prep and Analysis with Power BI
av Priya Sathyby Priya Sathy
Titta nuWatch now

Förbättra beslutsfattandet med Power BIImprove Decision-Making with Power BI
av Kim Manis och Lukasz Pawlowskiby Kim Manis and Lukasz Pawlowski
Titta nuWatch now

Webbseminarier på begäranOn-demand webinars

Titta på inspelade sessioner när du vill.Watch recorded sessions at any time.

Utforska den totala ekonomiska effekten av Microsoft Power BIExplore the Total Economic Impact of Microsoft Power BI
av Megan Tomlin, Microsoft och Jonathan Lipsitz, Forrester Consultingby Megan Tomlin, Microsoft and Jonathan Lipsitz, Forrester Consulting
Titta nuWatch now

Analys i virtuella Azure-händelser: Få snabbare insikter med Azure Synapse AnalyticsAnalytics in Azure virtual event: Accelerate time to insight with Azure Synapse Analytics
av Gayle Sheppard och John MacIntyreby Gayle Sheppard and John Macintyre
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Hur Microsoft ändrar BI-dataskyddetHow Microsoft Is Changing BI Data Protection
av Anton Fritz och Adi Regevby Anton Fritz and Adi Regev
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Så här blir ni en insiktsdriven verksamhetHow to Become an Insights-Driven Business
av Amir Netz, Microsoft och Boris Evelson, Forresterby Amir Netz, Microsoft and Boris Evelson, Forrester
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Three Ways AI Is Changing BIThree Ways AI Is Changing BI
av Justyna LUCZNIKby Justyna Lucznik
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Power BI och framtidens moderna och företags-BIPower BI and the Future of Modern and Enterprise BI
av Arun Ulag och Amir Netzby Arun Ulag and Amir Netz
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Nine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics (Nio trender som formar framtiden för stordataanalys)Nine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics
av Vijay Gopalakrishnanby Vijay Gopalakrishnan
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Kom igång med Power BIGetting Started with Power BI
av Miguel Martinezby Miguel Martinez
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Kom igång med Power BI Mobile-appenGet Started with the Power BI Mobile App
av Maya Shenhavby Maya Shenhav
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Learn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes (Lär dig att navigera på en Power BI-instrumentpanel på 20 minuter)Learn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes
av Miguel Martinezby Miguel Martinez
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Stärk dina kunskaper i datamodellering med Power BIStrengthen Your Data Modeling Skills with Power BI
av Kasper de Jongeby Kasper de Jonge
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Använda Power BI med Dynamics 365 for Finance and OperationsUsing Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations
av Kevin Horlockby Kevin Horlock
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Microsoft drivs av Power BI – ekonomiplanering och -analys på ett enkelt sättMicrosoft Runs on Power BI – Financial Planning & Analysis Made Easy
av Cory Hrncirik och Miguel Martinezby Cory Hrncirik and Miguel Martinez
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Microsoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern TreasuryMicrosoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury
av Pankaj Gudimella och Guru Kirthigavasanby Pankaj Gudimella and Guru Kirthigavasan
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Förbättra dina program med hjälp av Power BI JavaScript APISupercharge Your Applications Using the Power BI JavaScript API
av Nimrod Shalitby Nimrod Shalit
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Power BI, Excel och Microsoft 365: Optimera dina företagsdataPower BI, Excel, and Microsoft 365: Optimize Your Enterprise Data
av Olaf Hubel och Miguel Martinezby Olaf Hubel and Miguel Martinez
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Helt enkelt tilltalande – Tips för en bättre visualiseringsdesignSimply Compelling—Tips for Better Visualization Design
av Miranda Liby Miranda Li
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Bläddra igenom biblioteket med Power BI-webbseminarier på begäran från våra experter.Browse the library of Power BI on-demand webinars from our community experts.

Kom igångGetting started

Automatisera dagliga affärsprocesser med Power BI, PowerApps och Power AutomateAutomate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Power Automate
av Wim Coorevits och Enrique Plaza Garciaby Wim Coorevits and Enrique Plaza Garcia
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Bästa praxis för hantering av Power BI Embedded-analys för distribution med flera klientorganisationerBest Practices for Managing Power BI Embedded Analytics for Multi-Tenant Deployments
av Nimrod Shalitby Nimrod Shalit
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Power BI: Korrekt utförd analysPower BI: Analytics Done Right
av Gohul Shanmugalingamby Gohul Shanmugalingam
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Skapa ett visuellt objekt i Power BI: Viktiga diagramtyper och hur du använder demMake Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them
av Miranda Liby Miranda Li
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Så här skapar du visuellt bländande Power BI-rapporterHow to Design Visually Stunning Power BI Reports
av Charles Sterlingby Charles Sterling
Titta nuWatch now

Den totala ekonomiska effekten av Power Automate och PowerAppsThe Total Economic Impact of Power Automate and PowerApps
av Jonathan Lipsitz och Enrique Plaza Garciaby Jonathan Lipsitz and Enrique Plaza Garcia
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Bättre tillsammans: 5 fördelar som Excel-användare får av att använda Power BIBetter Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI
av Carlos Otero och Miguel Martinezby Carlos Otero and Miguel Martinez
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Lär dig mer om Power BI Embedded på 20 minuterLearn about Power BI Embedded in 20 minutes
av Megan Asarrane och Colin Murphyby Megan Asarrane and Colin Murphy
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Utöver kalkylbladetBeyond the Spreadsheet
av Gohul Shanmugalingamby Gohul Shanmugalingam
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Rita rätt insikter med Power BI och VisioDraw the right insights with Power BI and Visio
av Shakun Groverby Shakun Grover
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Omvandla en rapport från vara BRA att vara BÄST!Transforming A Report From Good to GREAT!
av Reid Havensby Reid Havens
Titta nuWatch now

Serie för partnerlösningarPartner Solutions Series

Titta på den här serienWatch this series

Power BI: How to Get Insights from Your Workday HR DataPower BI: How to Get Insights from Your Workday HR Data
av Iman Eftekhari och Julia Paton från Agile Analytics samt Shahram Karimi från QBE Insuranceby Iman Eftekhari, Julia Paton from Agile Analytics and Shahram Karimi from QBE Insurance
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Uppnå vinn-vinn-lösningar för tillverkare och återförsäljare av förbrukningsvarorAchieving a Win-Win for Consumer Product Goods Manufacturers and Retailers
av Liz McCreesh från Thorogoodby Liz McCreesh from Thorogood
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Förvandla kunddata till detaljhandelsframgångar med Power BITransform Customer Data into Retail Success with Power BI
av Angad Soni från Hitachi Solutionsby Angad Soni from Hitachi Solutions
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Beprövade hälsolösningar som förbättrar både resultatet för patienterna och lönsamhetenProven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability
av Stephen Cracknell och Stuart Macanliss från US Medical ITby Stephen Cracknell and Stuart Macanliss from US Medical IT
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Tillverkare: Din bransch genomgår en digital förvandling – håll dig i framkant genom att utnyttja analys för att maximera lönsamhetManufacturers: Your industry is going through a digital transformation - Maintain leadership by leveraging analytics to maximize profitability
av Jon Thompson från Blue Margin och Jim Pastor från Elgin Fastener Groupby Jon Thompson from Blue Margin and Jim Pastor from Elgin Fastener Group
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Visualisera offentliga eller privata datauppsättningar med den nya Power BI- och data.world-anslutningsappenVisualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector
av Patrik McGarry och Miguel Martinezby Patrick McGarry and Miguel Martinez
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

Förstärk din BI med Location IntelligenceBoost Your BI with Location Intelligence
av Scott Ball från Esri och Enrique Plaza från Microsoftby Scott Ball from Esri and Enrique Plaza from Microsoft
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

5 vanor för en lyckad trendsättare – Rohit Bhargava5 Habits of a Successful Trend Curator - Rohit Bhargava
av Rohit Bhargava från Non-Obviousby Rohit Bhargava from Non-Obvious
Registrera dig och titta nuRegister and watch now

CommunityCommunity

Power BI-tips, -råd och -verktyg från ägarna av PowerBI.TipsPower BI Tricks, Tips, and Tools from the owners of PowerBI.Tips
av Mike Carlo och Sebastian Bauerby Mike Carlo and Seth Bauer
Titta nuWatch now

Berättande med dina data och Power BIStorytelling with your data and Power BI
av Tristan Malherbeby Tristan Malherbe
Titta nuWatch now

Praktiska DAX för PowerbiPractical DAX for Power BI
av Phil Seamarkby Phil Seamark
Titta nuWatch now

Utveckla med Power BI-inbäddning – April 2018-uppdateringenDeveloping with Power BI Embedding – The April 2018 Update
av Ted Pattisonby Ted Pattison
Titta nuWatch now

Djupdykning i Power BI-säkerhetPower BI security deep dive
av Kasper de Jongeby Kasper de Jonge
Titta nuWatch now

Fråga en partner: Utveckla visuella Power BI-objekt för Power BIAsk a Partner: Developing Power BI visuals for Power BI
av Ted Pattisonby Ted Pattison
Titta nuWatch now

Avancerade avsnittAdvanced Topics

Avancerade analyser med Excel och Power BIAdvanced Analytics with Excel and Power BI
av Nagasaikiran Kambhampati och Miguel Martinezby Nagasaikiran Kambhampati and Miguel Martinez
Registrera dig för att tittaRegister to watch
Hämta Advanced Analytics Starter Kit för att följa medDownload the Advanced Analytics Starter Kit to follow along

Webbseminarium om Power BI:s ramverk för införandePower BI adoption framework webinar series
av Manu Kanwarpal och Paul Henwoodby Manu Kanwarpal and Paul Henwood
Registrera dig och titta nu – Del 1 – Införande: Införa en datadriven kulturRegister and watch now - Part 1 - Adoption: Adopt a data-driven culture
Registrera dig och titta nu – Del 2 – Styrning: Styr din användning av Power BIRegister and watch now - Part 2 - Governance: Govern your Power BI usage
Registrera dig och titta nu – Del 3 – Servicehantering: Hanteringsinsikter för Power BI-tjänstenRegister and watch now - Part 3 - Service Management: Power BI Service Management Insights
Registrera dig och titta nu – Del 4 – Säkerhet: Skydda dina data med Power BIRegister and watch now - Part 4 - Security: Keeping your data secure with Power BI
Registrera dig och titta nu – Del 5 – Distribution: Lyckad lansering av Power BIRegister and watch now - Part 5 - Rollout: Successfully rolling out Power BI

Bli en riktig Power BI-Jedi – En genomgång av Power BI:s mest avancerade funktioner via Star Wars-dataBe a Full Stack Power BI Jedi – A walkthrough of Power BI most advanced features through Star Wars data
av Gil Ravivby Gil Raviv
Titta nuWatch now

Se ävenSee also

Har du fler frågor?More questions? Fråga Power BI CommunityTry asking the Power BI Community