Utforska dataExploring data

Välkommen till självstudien utforska data.Welcome to the exploring data tutorial. Här kommer du att få lära dig att hitta, ansluta till och interagera med data i Power BI.Here you'll learn how to find, connect to, and interact with data in Power BI.