Hämta dataGetting data

Datan finns centralt i Power BI.Data is at the heart of Power BI. I det här interaktiva inlärningsavsnittet kommer du att få lära dig hur man hämtar och jobbar med data i Power BI.In this Guided Learning section, you learn how to get and work with data in Power BI.