ModelleringModeling

Med modellerings-funktionerna i Power BI, kan du ansluta till flera datakällor och sedan kombinera dem på sätt som skapar en unik modell med data som lämpar sig för dina behov.With the modeling capabilities in Power BI, you can connect to multiple data sources, then combine them in ways that create a unique model of data that suits your needs.