Power BI och ExcelPower BI and Excel

Använd Excel och Power BI tillsammans och skapa kraftfulla kopplade rapporter och visuella objekt.Use Excel and Power BI together and create powerful, connected reports and visuals.