Publicera och delaPublishing and sharing

Data är som mest användbara när de delas med andra – lär dig hur du publicerar, exporterar, delar och distribuerar dina Power BI-datainsikter.Data is most powerful when shared with others - learn how to publish, export, share, and distribute your Power BI data insights.