VisualiseringarVisualizations

Visualiseringar framställer dina data och ger insikter som endast intressanta och spännande grafiska representationer kan.Visualizations bring your data to life, and reveal insights that only compelling and amazing visual representations can. Det här avsnittet av Power BI interaktiv inlärning, visar hur du gör för att komma igång med att använda dem.This section of Power BI Guided Learning shows you how to get started using them.