Har du glömt lösenordet till Power BI?Forgot your password for Power BI?

Om du har glömt ditt lösenord, kan du använda följande länk för att begära en lösenordsåterställning.If you've forgotten your password, you can use the following link to request a password reset.

https://passwordreset.microsoftonline.com

Om det står att ditt konto inte har aktiverats för lösenordsåterställning, måste du kontakta din Office 365-administratör.If you're told that your account is not enabled for password reset, you'll need to contact your Office 365 administrator. Om du använder den kostnadsfria utvärderingsversionen, är administratören den första personen inom organisationen som registrerade sig.If you're using the free trial, the administrator is the first person in your organization who signed up.

Om du fortfarande har problem med att komma åt ditt konto, kan du kontakta supportteamet för lösenordsåterställningar.If you are still having issues accessing your account you can try contacting the support team for password resets. Det här är inte supportnumret för Power BI-tjänsten!This is not the support number for the Power BI service!

1-800-642-76761-800-642-7676

Anteckning

Observera att supporten tillhandahålls under eastern, normaltid (EST).Please note, support is provided during the eastern standard time (EST) time zone. Support finns tillgänglig under vanlig kontorstid och för närvarande enbart på engelska.Support is provided during business hours and currently only supported in English.

Har du fler frågor?More questions? Fråga Power BI CommunityTry asking the Power BI Community